BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Analýza signálů a soustav

Analýza signálů a soustav
 (Nevřiva Pavel)
obj. číslo121021
autor Nevřiva Pavel
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba670 stran A5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 14.3.2002
ISBN / EAN80-7300-004-0
9788073000042
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
999 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
949 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  5.6.2012

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha je určena především pro inženýry, studenty a doktorandy strojírenských, elektrotechnických a jiných oborů, zaměřených na měření, regulaci, informatiku a sdělovací techniku. Použitý matematický aparát je klasický a studium knihy nevyžaduje žádnou speciální matematickou přípravu čtenáře. Cílem knihy je podat dostatečný základ pro podrobnější studium analogových a číslicových signálů a soustav v technických aplikacích.

Kniha se zabývá signály se spojitým i s diskrétním časem a v kapitolách, věnovaných popisu soustav, se zabývá soustavami, používajícími první nebo druhý typ signálu. Oběma typům signálů a soustav je v knize věnována přibližně stejná pozornost. Základní výklad je proveden pro signály a soustavy se spojitým časem. Rozbor vlastností signálů s diskrétním časem, se kterými současné technické obory převážně pracují, je podán již bez významného rozšiřování matematického aparátu. Struktura kapitol je volena tak, aby se čtenář mohl věnovat jen určitému druhu signálu a soustavy nebo pouze uvedeným příkladům.

Podrobnější výklad o signálech je zahájen v kapitole Signály, ve které jsou nejprve uvedeny základní definice a je provedeno vymezení studované problematiky. Dále jsou definovány náročnější charakteristiky signálu, se kterými se pak v knize pracuje. Podobně základy analýzy soustav v kapitole Soustavy zahajují základní definice a vymezení studované problematiky.

Text je doprovázen značným počtem příkladů a obrázků, a také zajímavými poznámkami z historie vývoje této nauky. Dvěma rozsáhlejším příkladům je věnována samostatná kapitola Řešené úlohy, jejíž snahou je ilustrovat provázanost postupů, o nichž je pojednáváno v předcházejících kapitolách. Poslední kapitola Řešení úlohy na počítači se zabývá algoritmy pro zápis úlohy ve tvaru stavových rovnic, pro jejich analytické řešení a výpočty klasickými numerickými metodami. Stručně jsou zde shrnuty základní problémy numerického výpočtu soustav se spojitým časem, přesnost numerického řešení a vliv zaokrouhlovací chyby. Je uvedena i podstata numerické nestability výpočtu.

Kniha je pojata jako základní učebnice. Je psána pěkným srozumitelným jazykem. Výklad je veden tak, aby byl srozumitelný i bez obrázků.

Studium problematiky analýzy signálů a soustav usnadní skutečnost, že s příklady zpracovanými v kapitole 6 "Řešené úlohy", může zájemce pracovat interaktivně. Program je připraven v jazyku MATLAB a je volně dostupný.

Historie vydání

 • 1. vydání - březen 2002 - ISBN 80-7300-004-0
 • 1. vydání - duben 2011 - ISBN 978-80-7300-395-1 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Signály
 2. Signály s diskrétním časem
 3. Soustavy
 4. Soustava s diskrétním časem
 5. Řešené úlohy
 6. Řešené úlohy na počítači
 7. Závěr

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • zatím žádné nejsou

Keywords

 • obecná charakteristika
  slova
 • obsah knihy
  Základní definice, vymezení studované problematiky, Autokorelační funkce R(t) signálu w(t), Vzájemná korelační funkce RAB(t) signálů wA(t) a wB(t), Spektrum FRW signálu w(t), Spektrum energie FRE signálu w(t), Spektrum výkonu FRP signálu w(t), Spektrální hustota W(w) signálu w(t), Spektrální hustota energie E(w) signálu w(t), Spektrální hustota výkonu P(w) signálu w(t), POUŽITÍ FOURIEROVY TRANSFORMACE, Základní vlastnosti Fourierovy transformace, DIRACŮV IMPULS, Základní definice, vymezení studované problematiky, Autokorelační funkce R(t) Diracova impulsu d(t), Vzájemná korelační funkce RAB(t) Diracových impulsů dA(t) a dB(t), Spektrum FRD Diracova impulsu d(t), Spektrum energie FRE Diracova impulsu d(t), Spektrum výkonu FRP Diracova impulsu d(t), Spektrální hustota D(w) Diracova impulsu d(t), Spektrální hustota energie E(w) Diracova impulsu d(t), Spektrální hustota výkonu P(w) Diracova impulsu d(t), HARMONICKÝ SIGNÁL, Základní definice, vymezení studované problematiky, Autokorelační funkce RA(t) harmonického signálu wA(t), Vzájemná korelační funkce RAB(t) harmonických signálů wA(t) a wB(t), Spektrum FRWA harmonického signálu wA(t), Spektrum energie FREA harmonického signálu wA(t), Spektrum výkonu FRPA harmonického signálu wA(t), Spektrální hustota WA(w) harmonického signálu wA(t), Spektrální hustota energie EA(w) harmonického signálu wA(t), Spektrální hustota výkonu PA(w) harmonického signálu wA(t), PERIODICKÝ SIGNÁL, Základní definice, vymezení studované problematiky, Autokorelační funkce RA(t) periodického signálu wA(t), Vzájemná korelační funkce RAB(t) periodických signálů wA(t) a wB(t), Spektrum FRWA periodického signálu wA(t), Spektrum energie FREA periodického signálu wA(t), Spektrum výkonu FRPA periodického signálu w(t), Spektrální hustota WA(w) periodického signálu wA(t), Spektrální hustota energie EA(w) periodického signálu wA(t), Spektrální hustota výkonu PA(w) periodického signálu wA(t), ENERGETICKÝ SIGNÁL, Základní definice, vymezení studované problematiky, Autokorelační funkce R(t) energetického signálu w(t), Vzájemná korelační funkce RAB(t) energetických signálů wA(t) a wB(t), Spektrum FRW energetického signálu w(t), Spektrum energie FRE energetického signálu w(t), Spektrum výkonu FRP energetického signálu w(t), Spektrální hustota W(w) energetického signálu w(t), Spektrální hustota energie E(w) energetického signálu w(t), Spektrální hustota výkonu P(w) energetického signálu w(t), NÁHODNÝ SIGNÁL, Základní definice, vymezení studované problematiky, Autokorelační funkce R(t) náhodného signálu w(t), Vzájemná korelační funkce RAB(t) náhodných signálů wA(t) a wB(t), Spektrum FRW náhodného signálu w(t), Spektrum energie FRE náhodného signálu w(t), Spektrum výkonu FRP náhodného signálu w(t), Spektrální hustota W(w) náhodného signálu w(t), Spektrální hustota energie E(w) náhodného signálu w(t), Spektrální hustota výkonu P(w) náhodného signálu w(t), POZNÁMKA O NÁHODNÝCH PROCESECH, SIGNÁLY S DISKRÉTNÍM ČASEM, IMPULSNÍ SIGNÁL WI(T), SIGNÁL SE SPOJITÝM ČASEM, Základní definice, vymezení studované problematiky, Generování impulsního signálu wI(t) vzorkováním signálu w(t), Autokorelační funkce RI(t) impulsního signálu wI(t), Vzájemná korelační funkce RAB,I (t) impulsních signálů wA,I(t) a wB,I(t), Spektrum FRWI impulsního signálu wI(t), Spektrum energie FREI impulsního signálu wI(t), Spektrum výkonu FRPI impulsního signálu wI(t), Spektrální hustota WI(w) impulsního signálu wI(t), Spektrální hustota energie EI(w) impulsního signálu wI(t), Spektrální hustota výkonu PI(w) impulsního signálu wI(t), Obnova signálu w(t) filtrací impulsního signálu wI(t), SIGNÁL S DISKRÉTNÍM ČASEM W[K], Základní definice, vymezení studované problematiky, Autokorelační funkce R[k] signálu s diskrétním časem w[k], Vzájemná korelační funkce RAB[k] signálů s diskrétním časem wA[k] a wB[k], 252, Spektrum FRW signálu s diskrétním časem w[k], Spektrum energie FRE signálu s diskrétním časem w[k], Spektrum výkonu FRP signálu s diskrétním časem w[k], Spektrální hustota W(w) signálu s diskrétním časem w[k], Spektrální hustota energie E(w) signálu s diskrétním časem w[k], Spektrální hustota výkonu P(w) signálu s diskrétním časem w[k], SOUSTAVY, SOUSTAVA, Základní definice, vymezení studované problematiky, Stavové veličiny soustavy, stav soustavy, počáteční stav soustavy, Lineární soustava, Odezva lineární soustavy, Soustava s konstantními parametry, Lineární soustava s konstantními parametry, Konvoluce, Lineární soustava s konstantními soustředěnými parametry, Popis LTIL soustavy diferenciální rovnicí, Volba stavových veličin soustavy, Chování soustavy v čase t, Popis LTIL soustavy H kmitočtovým přenosem H(w), Transformace harmonického signálu LTIL soustavou, POUŽITÍ LAPLACEOVY TRANSFORMACE, Fourierova transformace a Laplaceova transformace, Základní vlastnosti Laplaceovy transformace, Popis LTIL soustavy H přenosem H(s), Bloková schémata, STABILITA LTIL SOUSTAVY, Stabilita soustavy vzhledem k počátečnímu stavu, stabilita podle Ljapunova, Stabilita soustavy vzhledem ke vstupnímu signálu, V/V stabilita, Nyquistovo kriterium stability, TRANSFORMACE NÁHODNÉHO SIGNÁLU LTIL SOUSTAVOU, Analýza soustavy pomocí korelačních funkcí, Analýza soustavy pomocí spektrálních hustot výkonu, SOUSTAVA S DISKRÉTNÍM ČASEM, ZÁKLADNÍ DEFINICE, VYMEZENÍ STUDOVANÉ PROBLEMATIKY, LTIL SOUSTAVA S DISKRÉTNÍM ČASEM, Konvoluce, Popis LTIL soustavy s diskrétním časem H diferenční rovnicí, POUŽITÍ Z-TRANSFORMACE, Základní vlastnosti z-transformace, Popis LTIL soustavy H přenosem H(z), STABILITA LTIL SOUSTAVY S DISKRÉTNÍM ČASEM.
 • rejstřík knihy
  rejstříková slova

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121021-analyza-signalu-a-soustav.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO