BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Simulační programy pro elektroniku

Simulační programy pro elektroniku
 (Láníček Robert)
obj. číslo121002
autor Láníček Robert
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba120 stran A5 + CD / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 19.3.2002
ISBN / EAN80-7300-051-2
9788073000516
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  21.3.2009

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Během deseti let se osobní počítače rozšířily tak, že začínají být stejně dostupné jako dříve kalkulátory. Je nepochybné, že jejich přínos pro technickou praxi je mnohem větší. K efektivnímu využití počítačů je ovšem zapotřebí i kvalitní software a ten je pro amatérskou praxi velmi drahý. Legálním řešením je používání freeware a demoverzí programů. Tato publikace je proto věnována popisu toho nejlepšího, alespoň dle mínění autora, co lze zdarma stáhnout z internetových stránek.

V knize jsou vysvětleny základní principy a způsob práce se SPICE algoritmy. Práce s programy je popisována na konkrétních příkladech návrhů obvodů. Součástí knížky je CD ROM, na kterém jsou instalační soubory kolem padesáti simulačních programů a příklady zapojení obvodů. Protože podrobný popis všech programů není možný, jsou na CD ROM uloženy náhledy obrazovek a stručné poznámky k jednotlivým programům. Při výběru programů byla dána přednost nejnovějším verzím pro operační systém Windows 95, popř. Windows 98. Část programů se spokojí i s Windows 3.11, pokud se nainstaluje rozšíření Win32s.

Protože u některých programů mají vyšší verze horší vlastnosti než verze předchozí (stabilita, rychlost a zabrané místo na disku), je v těchto případech na disku uloženo více instalačních verzí s komentářem. Nároky většiny programů na hardware jsou přiměřené a programy uspokojivě běží na libovolném počítači vhodném pro Windows 95, popř. Windows 98.

Pro hlubší studium problematiky simulace elektronických obvodů lze využít i deset tisíc stran originální dokumentace k programům a k simulaci obecně. Anglicky psané texty jsou na CD ROM uloženy ve formátu PDF.

Podrobně jsou rozebrány programy: TINA; Electronics Workbench; Micro-Cap; WinSpice; ICAP/4 – IsSpice4; B2 Spice A_D 2000; Simetrix Intro; PSU Designer; Tone Stack Calculator.

Nové, druhé vydání se zabývá také konkrétním popisem aktuálních verzí programů: Micro-Cap 7.0.7; Multisim 2001; TinaPro 6; Edison 4; B2 Spice A/D v4; CircuitMaker Student V6.2c; Ivex Spice; TopSPICE 6.76; Simetrix4 Intro; Spicydem, Spicycle evaluation V2.017; Spice-It 1852; WinSpice3 verze 1.03.02.

Zmíněné programy byly aktualizovány v prosinci 2001 a všechny byly odzkoušeny v operačním systému Windows 98 Second Edition.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2000 - ISBN 80-86056-86-4
 • 2. vydání - 2002 - ISBN 80-7300-051-2
 • 2. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-390-6 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 • obsah knihy
  1. Úvod
  2. SPICE
  3. Simulační programy
  4. Nové verze programů
  5. Ukázky obrazovek programů

 • obsah doprovodného CD
 • ACM, AIMEXTRA, AIMSPICE (2 verze), APLAC7 (2 verze), B2 SPICE A/D (2 verze), CIRCUIT MAKER (2 verze a TRAXMAKER PRO), CYBERCIRCUIT, DOS SPICE, Dr.SPICE, EDISON (3 verze), ELECTRONICS WORKBENCH (3 verze a LAYDEMO), ICAP (2 verze a modelovací utilita), IVEX SPICE, MICRO-CAP (6 verzí a modelovací utilita), MICROSIM (3 verze), MULTISIM, NASSE, ORCAD-CAPTURE (2 verze), POWER SUPPLY DESIGNER , PSIM, RSPICE, SIMETRIX (3 verze), SPICE 32, SPICE 3f4, SPICEAGE, SPICE-IT!, SPICYDEM, SPICYCLE, TINA (4 verze), TONE STACK CALCULATOR, TOPSPICE (4 verze), WAVEFORM MANAGER, WAVESTAR, WINS, WINSCOPE, WINSPICE3 (4 verze), WINSPICE, XYZs OF OSCILLOSCOPES.

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  SPICE, Historie, Netlist obvodu, Struktura netlistu SPICE, Popis součástky, Příklad netlistu pro simulaci usměrňovače, SPICE parametry diody, Netlist usměrňovače z programu MICROCAP, Definice základních prvků, Definice nejpoužívanějších elektronických prvků, Nezávislé zdroje, Definice průběhu exponenciálního pulzu EXP, Definice impulzního signálu PULSE, Definice Piecewise Linear Waveform signálu, Zdroj FM (Stimulus Frequency-Modulated Waveform), Definice tlumeného harmonického průběhu, Povolené předpony jednotek, Lineární řízené zdroje, Definice závislých zdrojů, Využití řízeného zdroje k realizaci zesilovače, Neinvertující zesilovač se zpětnou vazbou, Funkční bloky realizované závislým zdrojem napětí, Tabulka s příklady polynomických zdrojů, Simulace dolních propustí zdrojem LAPLACE, Nastavení přenosu a fázového posuvu pro různé kmitočty, Nelineární závislý zdroj, Funkce zdroje B podle IsSPICE (Intusoft), Využití zdroje B ke generování tvarových kmitů, Podobvody a makra, Aplikace makra pro opakovanou analýzu usměrňovače, Použití parametrů v makru integračního článku, Schéma a příklad grafické úpravy netlistu podobvodu, Náhradní schéma a simulace charakteristiky zesilovače, Makro integrátoru s výpočtem časové konstanty, Řízené spínače, Parametry řízených spínačů, Typický průběh odporu spínače v hysterezním pásmu, Napětím řízený odpor a vypínač, Relé jako proudem řízený spínač (EWB), Komparátor se spínačem SW (IsSpice), Vedení a transformátory, Definice parametrů vedení se ztrátami, Definice a příklad zapojení transformátoru, Modely polovodičových prvků, Nejjednodušší modely diody, SPICE modely a VA charakteristiky diody N, Určení SPICE parametrů diody z její VA charakteristiky, Určení kapacitních parametrů diody, Určení zotavovací doby diody, Operační zesilovače a komparátory, Lineární model operačního zesilovače, Boyle-Cohn-Pederson model OZ (EWB), Zapojení modelu komparátoru LM (Intusoft), Číslicové obvody, Definice logických vyrazů a úrovní logických členů, Jednoduchá realizace logického součinu, Definice logických stavů číslicových obvodů, Rozhraní mezi analogovou a digitální částí obvodu, Struktura netlistu hradla NAND v programu Microcap, Základní příkazy pro práci se simulátorem SPICE, Příkazy a analýzy SPICE, Vykreslení charakteristik tranzistoru analýzou DC, Citlivostní analýza děliče napětí, Přenosové charakteristiky získané střídavou analýzou, Určení přenosové funkce a asymptot pomocí PZ analýzy, Iterační modely reaktancí při lichoběžníkové integraci, Proměnný časový krok při simulaci AKO s (Microcap), Definice Fourierovy řady a příklad výstupu analýzy (IsSpice), Aplikace krokování kapacity pro posuzení filtrace napětí, Příklad využití ICL pro optimalizaci kapacity (Winspice), Simulační programy, Edison, Simulace nabíjení kondenzátoru programem EDISON, TINA, Výsledek simulace AKO a parametry časovače, Simulace Wienova článku demoverzí programu TINA, Nyquistova přenosová charakteristika Wienova článku, Výsledek symbolické analýzy zapojení s Wienovým článkem, Průběhy napětí při kvazirezonančním kmitočtu, Simulace přenosových charakteristik virtuálními přístroji, Nastavování potenciometru a zdroje v interaktivním režimu, Aplikace vnitřního programovacího jazyka, Electronics Workbench, Simulace generátoru s nastavitelnou střídou, Zvětšená obrazovka osciloskopu, Výstup analýzy transient v režimu grafu, Syntéza a analýza zapojení logické funkce XOR, Fourierova analýza obdélníků programem Multisim (EWB), Výsledek práce autorouteru systému pro návrh spojů, Plošný spoj pro generátor pily podle, Ukázka práce s výukovým programem Electronics Technician, Micro-Cap, Zapojení pro simulaci charakteristik tranzistoru, Převod předchozího schématu do netlistu SPICE, Globální a lokální editace parametrů tranzistoru, Pomocné nástroje programu Micro-CapV demoverze II, Program pro modelování prvků (Micro-Cap IV), Krokovaná stejnosměrná analýza charakteristik tranzistoru, Tvorba grafů funkcí v programu Micro-Cap V, Analýza Transient s krokováním kapacity v RLC obvodu, Demonstrace rozšířeného zpracování dat (Micro-Cap V), Část numerického výstupu transient analýzy, Příklad složitějšího zapojení simulačního obvodu, Definice SCR (MC) a parametry SCR (TinaPro), Simulace VA charakteristik tyristoru N, Část netlistu předchozího obvodu pro simulaci charakteristik, Zadání pasivní pásmové propusti a její zapojení, Kmitočtová charakteristika navržené propusti, Probe analýza astabilního klopného obvodu s obvodem, Animační režim simulace číslicového obvodu, WinSpice, Vzhled konzoly programu WinSpice, Netlist a grafický výstup simulace usměrňovače, Tabulka hodnot souboru aaatxt v editoru EDIT, Vykreslení grafu napětí v tabulkovém procesoru LOTUS, Simulace v interaktivním režimu, Klasická parametrická stejnosměrná analýza, Varianty parametrické analýzy charakteristik tranzistoru, Obrazovka programu se schématem zdroje, ICAP/ - IsSpice, Obrazovky dialogových oken parametrů prvků, Nastavení parametrů simulace Transient, Okno simulace a zobrazení průběhu ze schématu sondou, Okno osciloskopu z kurzorovým odečítáním, Okna textových výstupů programu, Simulace usměrňovače ze SPICE netlistu obvodu, Programová utilita SPICEMOD pro tvorbu modelů prvků, B Spice A_D, Simulace tranzistorového klopného obvodu, Simetrix Intro, Příklad simulace fázového závěsu s obvodem, PSU Designer, Návrh zdroje s dvojcestným usměrňovačem, Tone Stack Calculator, Sdružený korektor a jeho kmitočtové charakteristiky, Nové verze programů, Micro-Cap, Multisim, TinaPro, Edison, B Spice A/D v, CircuitMaker Student Vc, Ivex Spice, TopSPICE, Simetrix Intro, Spicydem, Spicycle evaluation V, Spice-It, WinSpice verze.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121002-simulacni-programy-pro-elektroniku.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO