BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Napájecí zdroje 3

pasivní součástky v napájecích zdrojích a preregulátory

Napájecí zdroje 3 - pasivní součástky v napájecích zdrojích a preregulátory
 (Krejčiřík Alexandr)
obj. číslo120943
autor Krejčiřík Alexandr
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba352 stran A5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 14.3.2002
ISBN / EAN80-86056-56-2
9788086056562
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
399 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
355 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  24.1.2011

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Publikace je určena především zájemcům o praktické aplikace v oblasti napájecích zdrojů - tj. obvodů, užívaných ve všech aplikacích. Klade si za cíl pokud možno komplexně postihnout situaci na trhu zejména integrovaných obvodů pro spínané zdroje, jejichž obliba v aplikacích vzrůstá.

Třetí díl této publikace chce doplnit dva předcházející v těch partiích, kterým se předcházející dva díly věnovaly z hlediska konstrukce spínaných zdrojů pouze okrajově a to jsou zejména pasivní součástky. Připomínky k předcházejícím dvěma dílům byly právě toho rázu, že obsahovaly poměrně detailní popis vlastností a způsobu aplikace integrovaných obvodů spínaných zdrojů, ale tyto zdroje se stejně nedaly konstruovat podle uvedeného návodu pro chybějící popis pasivních součástek.

Vzhledem k tomu, že v současné době na českém trhu převládají pasivní součástky z dovozu, je tato publikace orientována zejména na součástky těch výrobců, jejichž součástky jsou ke koupi v České republice. Vychází se zde tedy z materiálů firem Siemens, Philips a Rifa.

Kromě popisu pasivních součástek, jejich parametrů a aplikací je popsán i návrhový program pro magnetické materiály, detailní výrobní program feritových magneticky měkkých materiálů firmy Pramet a kniha je doplněna i obvody pro spínané zdroje, jejichž popis v předcházejících dvou dílech byl jen okrajový - jedná se o obvody pro tzv. preregulátory, nazývané také někdy také obvody impulzní regulace na primární straně nebo aktivní harmonické filtry.

Historie vydání

 • 1. vydání - 1990 - ISBN 80-86056-56-2
 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-296-1 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Kondenzátory
 2. Rezistory
 3. Cívky
 4. Program Magnetic Design Tool firmy Siemens
 5. Magneticky měkké materiály FONOX firmy PRAMET
 6. Feritová jádra firmy Philips
 7. Feritová jádra firmy Siemens
 8. Preregulátory

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  MP kondenzátory pro stejnosměrné aplikace, MP kondenzátory pro střídavé aplikace, Kondenzátory s pokoveným plastickým povlakem, Kondenzátory s dielektrikem s pokoveným plastickým povlakem, MK kondenzátory se svazkovým povlakem, Výroba MK kondenzátorů se svazkovým povlakem, Teplotní závislost kapacity, Frekvenční závislost kapacity, Jmenovité napětí UR, Napětí US (při stejnosměrném provozu), Napětí UC (při střídavém provozu), Špičkové napětí , Vnitřní nárůst teploty, Schopnost práce s pulzy (schopnost přenosu proudu), Ztrátový činitel, Izolační odpor, Vlastní indukčnost a impedance, Styroflexové a polypropylenové kondenzátory, Jmenovitá kapacita CR a její měření, Teplotní závislost kapacity, teplotní koeficient kapacity ac, Závislost kapacity na vlhkosti, vlhkostní koeficient kapacity bc, Závislost kapacity na frekvenci, Náhradní obvodové zapojení a ztrátový činitel tan d, Jmenovité napětí UR a jmenovitá teplota TR, Hliníkové elektrolytické kondenzátory, Konstrukce hliníkových elektrolytických kondenzátorů , Standardy a specifikace, Parametry kondenzátorů, Teplotní výpočty, Tantalové elektrolytické kondenzátory, Špičkové napětí Up, Superponované střídavé napětí, Reverzní napětí (opačná = nesprávná polarizace), Antisériové zapojení (back to back), Skladování ve stavu bez napětí, Závislost kapacity na teplotě, Kapacitní závislost na frekvenci, Dielektrická odolnost (pokles kapacity po 10 na 8 cyklech), Impedance (absolutní hodnota střídavého odporu), Svodový proud, Rozdělení kondenzátorů podle funkce, Aplikace a použití elektrolytických kondenzátorů, Filtrovací (akumulační) kondenzátory, Impulzní kondenzátory, Útlumové kondenzátory, Komutační kondenzátory, Výkonové kondenzátory, Spojování kondenzátorů, Paralelní spojení Al elektrolytických kondenzátorů, Sériové spojení Al elektrolytických kondenzátorů , Kombinované sérioparalelní zapojení, Příklady výpočtů, Zjednodušený výpočet efektivní hodnoty nesinusového průběhu, Výběr nabíjecího kondenzátoru, Příklad výpočtu nabíjecího kondenzátoru, Příklad výpočtu filtračního kondenzátoru síťového zdroje, Příklad výpočtu filtračního kondenzátoru spínaného zdroje, Příklad výpočtu třífázového zdroje, Návrh LC filtrů spínaných zdrojů, Rezistory, Úvod do lineárních a nelineárních rezistorů, Lineární rezistory, Vrstvové rezistory, Vlastnosti vrstvových rezistorů, Rezistory s uhlíkovou vrstvou, Přesné rezistory s kovovou vrstvou, Drátem vinuté rezistory, Nelineární rezistory, NTC termistory, PTC termistory, Varistory, Cívky, Magnetické feritové materiály, Výroba feritů, Charakteristiky materiálů, Všeobecná technická data, Odolnost proti vlhkosti, Odolnost proti záření, Smrštění rozměrů vlivem sintrovacího procesu, Definice veličin, Hystereze, Hysterezní smyčka, Základní parametry hysterezní křivky , Permeabilita , Charakteristiky tvaru magnetických jader, Definiční veličiny ztrát v oblastech s malým signálem , Definice ztrátových veličin ve výkonové oblasti , Vliv teploty, Vlastnosti feritů, Mechanická stabilita, Rezistivita (měrný elektrický odpor), Relativní permitivita, Magnetostrikce, Návrh cívky podle firmy Siemens, Využití grafů při návrhu cívky, Příklad, Typický výpočet cívky, Návrh výkonových transformátorů podle firmy Siemens, Typické hodnoty přenosového výkonu, Poznámka k Amin, Návrh jádra podle firmy Philips, Průvodce výběrem typu jádra a kvality materiálu, Kategorie aplikací, Jádra cívek pro spínané zdroje , Obvody spínaných zdrojů, Výběr jádra, Uspořádání vinutí, Pracovní frekvence, Okolní teplota, Teplota jádra, Magnetická indukce B, Využití okna cívky pro vinutí, Poměr FW/FR, Poměr g (zpětnovazební měniče), Vyvažování dvojčinných měničů, Postup výběru jádra, Návrh výkonové tlumivky, Návrh vinutí, Sestavy transformátorů, Příklady aplikací, Jádra pro použití ve filtrech, Typický výpočet rezonančního obvodu s cívkou, Jádra pro širokopásmové transformátory, Jádra pro induktivní čidla, Jádra pro výkonová použití, Postup výběru jader pro transformátory do spínaných zdrojů, Program Magnetic Design Tool firmy Siemens, Editor, Nástrojová lišta, Základy obsluhy programu, Hysterezní smyčka (Hysteresis Loop), Základní parametry hysterezní křivky, Počáteční permeabilita, Postup, Střední hodnoty µi, Výkonové ztráty, Postup, Měření hodnot P, Amplitudová permeabilita, Postup, Střední hodnota µa, Komplexní permeabilita, Postup, Střední hodnoty µ'(f), µ''(f), nebo tan d/µi, Core Form (vlastnosti magnetických jader), Efektivní permeabilita, Postup, Přenosový výkon Ptrans, Postup, Data Overview (přehled parametrů), Postup, Data File (soubory dat), Postup, Calculator (kalkulačka), Core Advanced (další parametry jader), Reverzní permeabilita, Postup, Inductor Design (návrh cívky), Postup, Wire Design (návrh vinutí), Postup, Vztahy, Graph Control (okno tvorba grafů), Layout grafů, Tisk grafu, Export grafu, Export jako grafický soubor, Magneticky měkké materiály FONOX firmy PRAMET, Všeobecné údaje materiálů firmy Pramet, Podmínky měření, Použití feritových materiálů FONOX, Grafické závislosti parametrů materiálů FONOX, Číselné parametry materiálů FONOX, Tvary feritových jader FONOX, Feritová jádra pro výkonové použití, Materiálové vlastností E jader (pouze vybraná jádra), Materiálové vlastností ETD jader (pouze vybraná), Materiálové vlastností EF jader (pouze vybraná), Materiálové vlastností U jader (pouze vybraná jádra), Materiálové vlastností EC jader (pouze vybraná), Materiálové vlastností hrníčkových jader (vybraná), Materiálové vlastností RM jader (pouze vybraná), Materiálové vlastností toroidních jader (vybraná), Maximální proud a počet závitů, Akumulovaná energie, Změna AL "konstanty", Feritová jádra firmy Philips, Feritová jádra firmy Siemens, Preregulátory, Aktivní harmonické filtrování pro síťové usměrňovače vyšších výstupních výkonů, Popis funkce aktivního harmonického filtru se zdrojem sinusového proudu a stabilizovaným stejnosměrným napětím na výstupu, Preregulátory firmy Siemens, TDA 4814A - aktivní harmonický filtr pro 250 W, Obvod TDA4816G, Obvod TDA4817, Obvody TDA4815/19, Obvody TDA4918/19, Obvody TDA4916/19.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/120943-napajeci-zdroje-3.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO