BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Elektromagnetické pole

základy teorie

Elektromagnetické pole - základy teorie
 (Myslík Jiří)
obj. číslo120922
autor Myslík Jiří
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba160 stran A5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 14.3.2002
ISBN / EAN80-86056-43-0
9788086056432
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
242 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
226 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  5.6.2012

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Teorie elektromagnetického pole je jednou ze základních částí elektrotechniky. Je to však část poněkud nepříjemná. Bez poměrně náročného matematického aparátu by bylo možné se omezit vlastně jen na nic neříkající popisy jevů a skutečností, doplněných vzorečky, které jako kdyby spadly z nebe. Teorie elektromagnetického pole je náročná i v tom, že pole je neviditelné a jakousi představu o něm si lze udělat jen pomocí siločar a ekvipotenciál. Knihy o elektromagnetickém poli mívají mnoho set stran.

Tato kniha je kompromis. Matematický aparát je používán jen v nezbytné možné míře a snahou je co nejvíce zdůraznit fyzikální podstatu. Čtenáři, kteří neznají použitý matematický aparát, mohou řadu odvození přeskočit. I tak pro ně budou odvozené vztahy a zákonitosti prakticky užitečné.

Je třeba znovu zdůraznit, že kniha se zabývá základy teorie elektromagnetického pole. Nehledejte v ní žádné popisy programů a ani příklady jejich použití. Řešení jen trochu složitějších uspořádání je však bez použití počítačů nemožné. Kniha si neklade za cíl zpracovat obecné výpočty polí, ale jen jakési minimum znalostí, které by měl znát každý elektrotechnik. V tomto smyslu je tedy kniha určena všem zájemcům o elektrotechniku.

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Elektrostatické pole
 3. Stacionární proudové pole
 4. Stacionární magnetické pole
 5. Kvazistacionární elektromagnetické pole
 6. Elektromagnetické vlny
 7. Přílohy
 8. Matematický dodatek

Download

 • podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka knihy - ve formátu PDF

 • update - zatím žádný není

 • myslik.zip - původně volitelná disketa ke knize
  • DVOJPOL (transfigurace dvojpólů)
  • STAVPROM (řešení soustavy diferenciálních rovnic v normálním tvaru)
  • VEDENI (zobrazení a tisk rozložení efektivní hodnoty napětí podél homogenního vedení)
  • VLNY (animace přechodných jevů v bezeztrátovém vedení)

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  ELEKTROSTATICKÉ POLE, Intenzita elektrického pole, Potenciál, Vodič v elektrostatickém poli, Silový tok, Elektrický dipól, Kapacita, Dielektrikum v elektrickém poli, Lom vektorů D a E na rozhraní dvou dielektrik, Energie elektrostatického pole, Mechanické síly v elektrostatickém poli, Elektrická pevnost, Maxwellovy rovnice elektrostatického pole, STACIONÁRNÍ PROUDOVÉ POLE, Stacionární elektrický proud, Příčina elektrického proudu, Vodiče, STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE, Maxwellovy rovnice, Permanentní magnety, Magnetické materiály, Magnetické pole přímého vodiče, Biot-Savartův zákon, Magnetická indukce a magnetický tok, Lom vektorů B a H na rozhraní dvou prostředí, Indukčnost, Energie magnetického pole, Vektorový potenciál, Magnetické obvody, KVAZISTACIONÁRNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ POLE, Maxwellovy rovnice, Faradayův indukční zákon, Napětí indukované sinusově proměnným magnetickým tokem, Napětí indukované v rotujícím závitu, Vířivé proudy, Povrchové jevy, Vliv blízkosti, Ztráty v magnetických materiálech, ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY, Úvod, Elektromagnetické vlny v nevodivém izotropním prostředí, Rovinná vlna, Rovinná vlna s harmonickým průběhem, Poyntingův vektor, Jednotky SI, Poměrná permitivita některých látek, Měrný odpor a teplotní součinitel některých látek, Poměrná permeabilita některých látek, Kapacita a intenzita elektrického pole některých elektrod, Kapacita vedení, Magnetické vodivosti vzdušných cest, Vlastní indukčnost některých uspořádání, Vzájemná indukčnost některých uspořádání, Rozdělení elektromagnetických vln, Maxwellovo Pojednání, Éter, Siločáry, Původ některých názvů, Co jsme neuvedli, MATEMATICKÝ DODATEK, Vektory a skaláry, Diferenciální operace s vektory a skaláry, Hamiltonův operátor nabla, Laplaceův operátor D, Diferenciální operace v různých souřadnicových systémech, Přehled některých operací s vektory a skaláry, Integrální vzorce, Speciální typy polí.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/120922-elektromagneticke-pole.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO