BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Operační zesilovače v elektronice

Operační zesilovače v elektronice
 (Punčochář Josef)
obj. číslo120489
autor Punčochář Josef
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba496 stran A5 / vázaná V8
vydání5.
prodáváme od 14.3.2002
ISBN / EAN80-7300-059-8
9788073000592
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
561 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
499 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  22.6.2006

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Efektivní využití operačních zesilovačů vyžaduje, aby byl konstruktér podrobně seznámen s jejich vlastnostmi a základními aplikačními principy. K tomu by měla přispět i tato kniha, zaměřená na použití operačních zesilovačů, "v základních obvodových situacích" - na popis základních obvodových principů.

Problematika je rozdělena do deseti částí:

 1. co nesrozumitelnější formou jsou vysvětleny základní pojmy týkající se diferenčního operačního zesilovače
 2. čtenář se podrobněji seznámí se základními vlastnostmi diferenčních operačních zesilovačů
 3. otázky zpětné vazby, stability a korekce
 4. souvislosti mezi činitelem nelineárního zkreslení a dynamickými vlastnostmi zesilovače
 5. problematika šumů
 6. zásady pro práci s operačními zesilovači
 7. analýza základních zapojení s operačními zesilovači
 8. analýza základních zapojení s operačními zesilovači, teoretické úvahy jsou doloženy četnými příklady a řešenými úkoly
 9. popis principiálně různých typů operačních zesilovačů a příklady jejich aplikací
 10. popis některých nejmodernějších operačních zesilovačů předních světových výrobců
Operační zesilovače dnes patří k nejpoužívanějším elektronickým prvkům. Jejich použití se rok od roku rozšiřuje, stále se "zlepšují", objevují se nové zajímavé aplikační možnosti. Kniha přináší vyčerpávající pohled na operační zesilovače a zapojení s nimi. Autor Josef Punčochář je známý elektrotechnický specialista v tomto oboru.

Vlastní teorie operačních zesilovačů je uváděna pouze v nezbytně nutné míře. Hlavní pozornost je věnována aplikacím.

Historie vydání

 • 1. vydání - 1996 - ISBN 80-901984-3-0
 • 2. vydání - 1996 - ISBN 80-901984-3-0 (více oprav)
 • 3. vydání - 1996 - ISBN 80-901984-3-0 (opraveny další drobné chyby)
 • 4. vydání - 1999 - ISBN 80-86056-37-6 (rozšířeno o Rail-to-Rail)
 • 5. vydání - 2002 - ISBN 80-7300-059-8 (opraveny překlepy v jednotkách m-µ)
 • 5. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-348-7 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod do problematiky
 2. Reálný operační zesilovač
 3. Zpětná vazba, stabilita a korekce
 4. Dynamické vlastnosti OZ a jejich souvislost s činitelem nelineárního zkreslení
 5. Šumy operačních zesilovačů
 6. Zásady pro práci s operačními zesilovači
 7. Základní zapojení s operačními zesilovači
 8. Operační zesilovače v technice nf
 9. Základní struktury zesilovačů
 10. Perspektivní operační zesilovače
 11. Závěrečné poznámky

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Rozdílový operační zesilovač napěťový, Ideální operační zesilovač, Neinvertující zapojení s ideálním operačním zesilovačem, Neinvertující zapojení s neideálním operačním zesilovačem, Jak ovliňuje neinvertující zapojení operačního zesilovače předcházející obvody?, Invertující zapojení operačního zesilovače, Jak ovlivňuje invertující zapojení operačního zesilovače předcházející obvody?, Co se skrývá v symbolické značce?, Jak skutečně zesiluje?, Když nejsou tranzistory stejné, Za co může korekční kapacita?, Základní údaje v katalogu, Závěrečná poznámka,REÁLNÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ, Lineární parametry a model OZ, Nelineární a dynamické parametry, provozní vlastnosti, Kmitočtové vlastnosti zesilovače, Příklady konstrukce reálného operačního zesilovače, Bipolární operační zesilovače, Operační zesilovače s tranzistory řízenými polem, Rozdělení operačních zesilovačů, ZPĚTNÁ VAZBA, STABILITA A KOREKCE, Zpětná vazba a Nyquistovo kritérium stability, Korekce operačních zesilovačů, Korekce na vstupu OZ, Korekce ve "vnitřních" bodech OZ, Korekce kapacity zátěže, Výběr korekce, Vliv záporné zpětné vazby na vlastnosti zesilovače, Změna zesílení Az se změnou A, Potlačení vlivu šumů a poruch, Vliv zpětné vazby na zkreslení, Vliv zpětné vazby na vstupní impedanci, Vliv zpětné vazby na výstupní impedanci, Aplikace na operační zesilovače, DYNAMICKÉ VLASTNOSTI OZ A JEJICH SOUVISLOST S ČINITELEM NELINEÁRNÍHO ZKRESLENÍ, Omezení proudu příčina konečné rychlosti přeběhu i zkreslení, Kritérium pro určení rychlosti přeběhu pro zesilovače NF, VŠUMY OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ, "Sečítání šumů", Šumová šířka pásma, Druhy šumu, Výpočet výstupního šumového napětí a reálné OZ, Šumy poruch, Princip konstrukce zesilovačů s malými šumy, ZÁSADY PRO PRÁCI S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI, Statická elektřina, Ochrana vstupů a výstupů, Napájení OZ, Ošetření napájecích napětí a zásady zemnění, Kompenzace parazitních kapacit spojů, Kompenzace napěťové a proudové nesymetrie vstupů, Zvětšení proudového a napěťového rozsahu, Rozšíření pracovní oblasti pomocí stejného zesilovače, Rozšíření frekvenčního rozsahu, Zvětšení výstupního proudu, Výběr operačního zesilovače, Boucherotův člen, Transport náboje přes kapacitu, Klidový proud ICCO, příčné přepínací proudy, Měření zesilovačů bez zátěže, ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI, Invertující a neinvertující zesilovač, Stanovení přenosu neinvertujícího zesilovače, Ztrátový výkon a oteplení přechodu, Frekvenční závislost zesílení a doba náběhu tn, Určení korekční kapacity, Výpočet korekční kapacity, Úhel fázové rezervy, Součtový invertující zesilovač, Rozdílový zesilovač, Současná realizace součtu a rozdílu, Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem (přístrojový), Integrační zesilovač, Integrační obvod s "vybitím", Derivační zesilovač, Logaritmický zesilovač, Stabilita logaritmického zesilovače, Exponenciální převodník "zpětnovazební", Realizace exponenciálního převodníku, Obvod umocňování napětí, Zesilovač s exponenciálním řízením zesílení, Funkční generátor, Analogová násobička, Jednocestný usměrňovač, Precizní dvoucestný usměrňovač, Rychlý jednocestný usměrňovač, Doba rozpojení diodového typu zpětné vazby operačního zesilovače, Vrcholový detektor, Precizní omezovač, Oboustranný omezovač, Symetrický omezovač, Obnovitel stejnosměrné složky řízený napětím, Zdroje napětí, Stabilizátor napětí (zvětšený výstupní proud, omezení proudu), Stabilizátor napětí, Číslicově řízený zdroj napětí, Stabilizátor napětí s omezením výkonové ztráty, Vlečný (sledovací) stabilizátor napětí, Zdroje proudu, Zdroj proudu s uzemněnou zátěží, Zdroj proudu pro malé hodnoty výstupního proudu, Zdroj proudu s uzemněnou zátěží (Howlandův), Komparátory, Schmittův klopný obvod, Převodníky proud - napětí, Amplitudový selektor, Indikátor napětí (okénkový diskriminátor), Zesilovače s nastavitelným zesílením, Nastavení amplitudy a polarity signálu jediným potenciometrem, Přepínač polarity zesílení, Analogový spínač s nulovým výstupním odporem, Multiplexor (přepínač) analogových signálů, Vzorkovací zesilovač, Můstkový zesilovač, Kapacitní násobič (řízený), Syntetická indukčnost (gyrátor), Lineární převodník teploty na napětí, Lineární převodník teploty na napětí, Dvouvodičový snímač (čidlo), Optoelektronický převodník, Monostabilní obvod, Astabilní obvody, Generátor obdélníkového napětí s nastavitelnou střídou, Číslicově (napěťově) řízený generátor pilového napětí, Kompresní zesilovače, Generátory harmonických signálů (oscilátory), Generátor s fázovým posuvem ° ve zpětnovazební smyčce, Převodníky napětí frekvence, Základní měřicí zapojení operačních zesilovačů, Zapojení pro určení UIO, IIB, IIO, Vliv omezení výstupního proudu (Iomax) na výstupní napětí, Zapojení pro určení zesílení bez zpětné vazby, Zapojení pro určení vlivu změn napájecího napětí, Ekvivalentní napětí vstupního šumu, Přeslech mezi zesilovači, Měření ss proudového zesílení tranzistorů, VIIIOPERAČNÍ ZESILOVAČE V TECHNICE NF, FILTRY S OZ (AKTIVNÍ FILTRY), Popis přenosových charakteristik, Dolní propusti (aproximace), Butterworthova aproximace (Butterworthovy filtry), Čebyševova aproximace (Čebyševovy filtry), Besselova aproximace (Besselovy filtry, Thomsonovy), Minimální řád dolní propusti, Horní propusti (aproximace), Realizace přenosových funkcí typu DP a řádu a řazení do kaskád, Aktivní dolní propust řádu (integrátor), Dolní propust řádu (zesilovač invertující s konečným zesílením K filtr Sallen Key), Butterworthova dolní propust řádu, Číslicově řízená dolní propust, Realizace přenosových funkcí typu HP a řádu a řazení do kaskád, Horní propust (derivátor), Horní propust řádu, Číslicově řízená horní propust, Jiné typy filtrů, Realizace PP řádu, Vliv prvního pólu operačního zesilovače na vlastnosti pásmové propusti (s invertujícím zesilovačem), Analýza zapojení, Zatížení výstupu zesilovače, vstupní impedance, Zapojení s reálnými operačními zesilovači, Postup návrhu, Číslicově řízená pásmová propust a dolní propust řádu, Napětím řízená pásmová propust a dolní propust řádu, Pásmové zádrže, Realizace filtrů řádu se třemi (čtyřmi) OZ (state variable), Fázovací články, Pásmová propust s vazbou typu bootstrap, Princip činnosti pásmové propusti, Stabilita struktury, Realizace pásmové propusti s operačními zesilovači, Korektory, VÝKONOVÉ ZESILOVAČE, Základní struktury zesilovačů, Diferenční napěťový operační zesilovač, Nortonův zesilovač, Zesilovače s proudovou zpětnou vazbou, Srovnání struktur, Transkonduktanční zesilovač OTA, Základní schéma, Linearizační diody, Oddělovací zesilovač, Oblast použití OTA, Current conveyor druhé generace PERSPEKTIVNÍ OPERAČNÍ ZESILOVAČE, Některé moderní OZ, Zesilovače RAIL-TO-RAIL, Základní obvodové principy.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/120489-operacni-zesilovace-v-elektronice.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO