BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Programování v GDI+ v příkladech

- grafika a fotografie ve Visual C++

Programování v GDI+ v příkladech - - grafika a fotografie ve Visual C++
 (Chalupa Radek)
obj. číslo112852
autor Chalupa Radek
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba280 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 23.2.2007
ISBN / EAN978-80-7300-217-6
9788073002176
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
120 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
120 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  14.5.2009

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Tato kniha je určena programátorům v Microsoft Visual C++, kteří se chtějí naučit něco více o práci s grafikou, především obrázky a fotografiemi. Čtenáři se naučí využívat knihovnu GDI+ která je standardní součástí vývojářského balíku Microsoft Platform SDK pro Windows. U čtenářů se předpokládá alespoň základní znalost jazyka C++ a vývojového prostředí Microsoft Visual C++. Ukázkové projekty jsou vytvořeny v prostředí Microsoft Visual Studio 2005 s využitím knihovny ATL.

V úvodní kapitole se čtenáři se naučí jak správně inicializovat knihovnu GDI+ pro použití ve vlastním programu. Dále se naučí jak v GDI+ správně detekovat chyby a jak získat informace o podporovaných grafických kodecích a dekodérech.

V následující kapitole je posána práce s fotografiemi (resp. obecně s jakýmikoliv grafickými soubory). Autor ukáže jak načítat grafické soubory různých formátů a jak při jejich zobrazování zabránit nežádoucímu problikávání pozadí.

Dále kniha popisuje jak načtený (a případně upravený) obrázek uložit do zvoleného formátu a jak v případě JPEG formátu nastavit požadovanou kvalitu komprese při ukládání.

Následující kapitola se podrobněji věnuje různým způsobům vykreslení grafického souboru s volitelnou kvalitou interpolace při vykreslení v jiné než plné velikosti. Naučíme se i získat a vykreslit rychlý náhled obrázku, který může být v některých grafických souborech uložen separátně.

V další kapitole již kniha přejde k úpravám fotografií. Jsou ukázány možnosti, které poskytuje knihovna GDI+ pro velice rychlou a efektivní modifikaci grafických dat. V knize najdete i ukázku tvorby grafických filtrů včetně použití alfa-kanálu, tedy definování stupně průhlednosti daného bobu nebo oblasti obrázku.

Dále je ukázána tvorba a zobrazení histogramu obrázku jak celkového, tak pro jednotlivé barevné složky.

Další kapitola je věnována načtení EXIF informací, které mohou být obsaženy v některých fotografiích a dále jejich úpravě a zápisem zpět do souboru. Vysvětleno je jak „kreslit“ přímo na plochu obrázku a výsledek samozřejmě uložit zpět do souboru. Příkladem bude zápis „copyrightu“ vlastního textu do fotografie.

Závěrečné kapitoly jsou tvořeny komplexnějšími ukázkovými aplikacemi. První z nich je spořič obrazovky pro Windows promítající přes celou obrazovku grafické soubory nalezené ve zvolené složce. Druhou aplikací je rozšíření kontextové nabídky Průzkumníka Windows o položku, která vybrané grafické soubory odešle do vlastní aplikace. Tyto soubory promítající na obrazovce s tím, že kromě časovaného střídání obrázků bude možné „ruční“ procházení pomocí klávesnice. Poslední ukázkovou aplikací bude aplikace umožňující rychlé přepínání režimů obrazovky (rozlišení, barevná hloubka a obnovovací frekvence) a dále okamžité spuštění spořiče obrazovky nebo přepnutí monitoru do úsporného režimu bez čekání po nastavený čas prodlevy.

Historie vydání

 • 1. vydání - únor 2007 - 978-80-7300-217-6
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Ukázkový projekt
 2. GDI+ grafika
 3. Získání základních informací o grafickém souboru
 4. Ukázky grafických možností GDI+

Download

 • podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka knihy - ve formátu PDF

 • update - zatím žádný není

  doprovodné příklady ke knize:

 • 112852a.zip - doprovodné příklady (projekty) - [840 kB]
 • 112852b.zip - přeložené spustitelné programy (exe) z doprovodných příkladů - [1,8 MB]

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

  www.radekchalupa.cz - autor knihy Radek Chalupa - vývoj a školení software

Keywords

 • obsah knihy
  Jaké jsou požadavky na čtenáře? Ukázkový projekt, Vytvoření kostry ukázkového projektu, GDI+ grafika, Co je třeba pro běh aplikací využívajících knihovnu GDI+? Inicializace knihovny GDI+ v programu, Návratový typ Status, Informace o instalovaných kodecích a dekodérech, Načtení a zobrazení grafického souboru, Uložení načteného obrázku do souboru, Různé způsoby vykreslení obrázku, Získání základních informací o grafickém souboru, Získání rychlého náhledu obrázku, Úpravy obrázku, Průhlednost v obrázku - využíváme alfa-kanál, Jak uložit obrázek s průhledností do souboru? Histogram, Načtení EXIF informací z fotografie, Modifikace EXIF informací, Zápis textu do grafického souboru, Ukázky grafických možností GDI+, Spořič obrazovky promítající fotografie, Rozšíření Průzkumníka – promítání obrázků, Realizace rozšíření Průzkumníka - Shell Extension, Program promítající obrázky přes celou obrazovku, Programové ovládání obrazovky
 • rejstřík knihy
  AddLine, alfa-kanál, ARGB, ASCII, ATL Project, BeginPaint, BEGIN_MSG_MAP, BitBlt, Bitmap, BitmapData, Bitmap: LockBits, bitmap->Save, CachedBitmap, CAtlArray, CAtlExeModuleT, CDialogImpl, CloseHandle, CreateCompatibleBitmap, CreateCompatibleDC, CreateDirectory, CreateFile, CreateSolidBrush, CStringA, CWindowImpl, CWindowImplT, dekodér, DeleteDC, DeleteObject, DestroyIcon, DragFinish, DragQueryFile, DrawCachedBitmap, DrawEllipse, DrawImage, DRAWITEMSTRUCT, DrawLine, DrawRectangle, DrawString, DrawText, EncoderParameters, EndPaint, END_MSG_MAP, EnumDisplaySettings, EnumDisplaySettingsEx, EXIF, FILETIME, FileTimeToSystemTime, FillEllipse, FillRect, FillRectangle, FindFirstFile, FindNextFile, FindNextFileW, FindWindow, Font, FontFamily, GDI, GdiplusShutdown, GdiplusStartup, gdiplus.dll, gdiplus.h, gdiplus.lib, GetAllPropertyItems, GetclassLongPtr, GetCurrentDirectory, GetDeviceCaps, GetFileSize, GetFileTime, GetHeight, GetHorizontalResolution, GetImageDecoders, GetImageDecodersSize, GetImageEncoders, GetImageEncodersSize, GetMessage, GetOpenFileName, GetPixelFormat, GetPropertyItem, GetPropertyItemSize, GetPropertySize, GetRawFormat, GetSaveFileName, GetSystemMetrics, GetThumbnailImage, GetVerticalResolution, GetWidth, GetWndClassInfo, Graphics, Graphics Device Interface, GraphicsPath, Graphics::FromImage, HatchBrush, HBRUSH, HDC, histogram, HPEN, ChangeDisplaySettings, Image, KillTimer, knihovna ATL, kodek, LinearGradientBrush, LoadImage, LockBits, MessageBox, metadata, nabídka kontextová, NOTIFYICONDATA, PathFileExists, Pen, PixelFormat, PointF, PostQuitMessage, PreMessageLoop, PropertyItem, PropertyItem*, PropertyTagArtist, PropertyTagCopyright, PropertyTagImageDescription, PropertyTagTypeASCII, Průzkumník Windows, RectF, RedrawWindow, RegCloseKey, RegCreateKeyEx, RegQueryValueEx, RegSetValueEx, RGB, RunMessageLoop, Save, SelectObject, SetEndCap, SetForegroundWindow, SetInterpolationMode, SetLineJoin, SetPropertyItem, SetStartCap, SetTimer, SHBrowseForFolder, Shell Extension, Shell_NotifyIcon, ShowCursor, SolidBrush, spořič obrazovky, StartFigure, Status, StringFormat, SystemParametersInfo, SYSTEMTIME, TextureBrush, TrackPopupMenu, Unicode, UnlockBits, WM_APP, WM_DESTROY, WM_DRAWITEM, WM_ERASEBKGND, WM_PAINT, WM_QUIT, WM_SYSCOMMAND.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/112852-programovani-v-gdi-v-prikladech.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO