BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Programování COM objektů, ActiveX a Win32 aplikací

s využitím knihovny ATL

Programování COM objektů, ActiveX a Win32 aplikací - s využitím knihovny ATL
 (Chalupa Radek)
obj. číslo112683
autor Chalupa Radek
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba408 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 7.6.2006
ISBN / EAN80-7300-197-7
9788073001971
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
120 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
120 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  14.5.2009

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha je určena pro programátory v jazyce C++ používající vývojové prostředí Microsoft Visual C++/Visual Studio verze 2002 a vyšší. Předpokladem je alespoň základní znalost jazyka C++ a základy ovládání uvedeného vývojového prostředí. Příklady uvedené v knize stejně jako doprovodné zdrojové kódy jsou napsány ve Visual C++ 2003. Pozn.: Na začátku sice autor uvádí verzi 2002, ale verze 2003 vyšla v podstatě jako upgrade poskytovaný za minimální manipulační poplatek, proto dnes verzi 2002 prakticky nikdo nepoužívá a (skoro) všichni podle všeho "upgradovali" na verzi 2003.) Čtenáři se v knize naučí jak efektivně využívat ATL knihovnu pro vytváření projektů různých typů: ActiveX prvků, COM objektů a také běžných Win32 aplikací bez podpory technologie COM.

Historie vydání

 • 1. vydání - červen 2006 - ISBN 80-7300-197-7
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Tvorba klasických win32 aplikacích v ATL
 2. Využívání existujících COM objektů a ActiveX prvků v ATL aplikaci
 3. Vytváření vlastních COM objektů
 4. Vytváření vlastních ActiveX prvků
 5. Klientské aplikace různých typů využívající naše ActiveX a COM objekty
 6. Vytvoření služby Windows v ATL
 7. Co je nového z hlediska ATL a jazyka C++ v nejnovější verzi Visual Studia 2005
 8. Tipy a triky, upozornění na možné problémy

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

  www.radekchalupa.cz - autor knihy Radek Chalupa - vývoj a školení software

Keywords

 • obsah knihy
  Běžná Win32 aplikace s využitím ATL, Jak založit nový projekt pro Win32 aplikaci s využitím ATL?, Založení nového projektu ATL, Zbavujeme se všeho nepotřebného pro Win32 aplikaci, Jak a proč textově editovat skript prostředků?, Informace o souboru a verzi, Začínáme psát zdrojový kód Win32 aplikace, Proč používat Unicode?, Jak optimálně upravit nastavení projektu pro Win32 aplikaci?, Jaká třída knihovny ATL zapouzdřuje aplikaci pro Windows?, Třídy zapouzdřující okna Windows, Základní třída CWindow, Použití nástroje Spy++ pro zjištění informací o vybraném okně, Třída CWindowImpl pro obsluhu zpráv Windows, Máme psát kód členských funkcí přímo do deklarace třídy? , Vícenásobná dědičnost a příklad "minimální" aplikace, Jak je to s velikostí a výkonem aplikací v ATL?, Aplikace založená na dialogovém okně, Třída CDialogImpl zapouzdřující dialogové okno, Jak nastavit vlastnosti okna?, Obsluha výběru položky nabídky - zpráva WM_COMMAND, Více o obslužných funkcích zpráv Windows, Změna parametrů zprávy před jejím zpracováním, Změna návratové hodnoty zpracování zprávy, Jak můžeme měnit pozadí okna za běhu aplikace?, Jak za běhu změnit styl okna a vyvolat kontextovou nabídku?, Hodiny - aplikace s více okny, Nemodální dialogy, Začínáme tvořit vlastní knihovnu tříd, Třída realizující uživatelsky kreslený ovládací prvek, Jak zařídit správnou funkci dialogových kláves na nemodálním dialogu, Hostování ActiveX prvků ve vlastní Win32 aplikaci, ActiveX prvek na dialogovém okně, Vlastní internetový prohlížeč, Třída pro stavový řádek, Třída pro panel nástrojů, Jak využít ImageList?, Hlavní okno aplikace internetového prohlížeče, Třída CAxDialogImpl hostující ActiveX webového prohlížeče, Třída CAxWindow2 pro práci s ActiveX prvkem, Třída pro zachycení stisku klávesy v editačním poli, Zachycení událostí od ActiveX prvků, Datový typ VARIANT, Typ BSTR pro práci s textovými řetězci, Některé běžné události rozhraní IWebBrowser2, Zjištění některých vlastností webové stránky, Použití ActiveX za běhu bez hostujícího dialogu, Jak zjistíme identifikátor ActiveX prvku?, Jak vytvořit obsluhy událostí ActiveX prvku za běhu?, Vzhled ovládacích prvků ve stylu Windows XP, Vytváření vlastních COM objektů, Stručný úvod do technologie COM, Úskalí dynamických knihoven DLL, Řešení problému DLL knihoven, Co je to COM objekt?, Naše první komponentová aplikace, Založení projektu COM serveru, Základní exportované funkce COM serveru, Vytvoření první COM komponenty, Registrační skript COM objektu, Kostra kódu COM objektu, Co je to jazyk MIDL, První metoda COM objektu, Klientská aplikace COM objektu v ATL MFC, Import COM objektu a typové knihovny, Jak uvolnit nepoužívané DLL knihovny , Klientská aplikace COM objektu ve WinForms v jazyce C#, Jak uvolnit nepoužívané DLL knihovny v .NET aplikaci, Klient COM objektu ve skriptovacím jazyce JScript, Rozšiřujeme kód COM objektu, Výstupní parametry metody rozhraní COM objektu, Properties rozhraní COM objektu, Klient jako ATL aplikace, Třída CComBSTR, Začínáme budovat komponentovou aplikaci, Komponenta/modul s vlastním prováděcím tokem, Test modulu ve skriptovacím jazyce, Založení projektu modulové aplikace, Jak krokovat a ladit COM objekt, COM objekt v EXE serveru, Jak vytvořit projekt obsahující EXE komponenty, Klientská aplikace využívající EXE komponentu, Vytváření vlastních ActiveX prvků, Co jsou to ActiveX prvky, Náš první vlastní ActiveX prvek, Založení projektu pro ActiveX prvek, Vytvoření třídy ActiveX prvku, Stock properties, Testování prvku v aplikaci ActiveX Control Test Container, Kód vykreslování ActiveX prvku, Chyba v kódu vygenerovaném průvodcem, Nastavení barvy prostřednictvím Stock property, Vytvoření události ActiveX prvku, ActiveX jako vlastní ovládací prvek Windows, Alternativní mapy zpráv, Řetězení map zpráv, Vytvoření dětského okna ovládacího prvku, Uživatelské kreslení dětského okna ActiveX prvku, Správné nastavení rozměrů dětského okna ActiveX prvku, Načtení hodnoty property zadané během návrhu, Jak potlačit nežádoucí vykreslování na plochu ActiveX s dětským prvkem, Zachycení zprávy od dětského prvku, Jak může ActiveX ušetřit práci klientovi, Proč se vyplatí nulovat uvolněné objekty, ActiveX s více dětskými okny - Textový editor, Jak přidat další dětské okno ActiveX prvku, Jak zjistit že je textový soubor v Unicode, Jak změnit ikonu prvku v panelu vizuálního editoru, Více o property ActiveX prvku, Property pages ActiveX prvku, Vlastní property typu barva, Problém s aktualizací hodnot zadaných v Property pages, ActiveX prvek založený na dialogovém okně, Záznam zvuku do formátu WAV realizovaný ActiveX prvkem, Více o událostech ActiveX prvků, Rozšíření Shellu, Jaká rozhraní musí implementovat rozšíření shellu, Náhled obrázku v kontextové , Využíváme knihovnu GDI+, Vlastní panel nástrojů pro Internet Explorer, Jednoduchý plugin pro Internet Explorer, Prohlížeč a jednoduchý editor obrázků s využitím GDI+, Uložení bitmapy do zvoleného formátu, Přístup k datům bitmapy, Jednoduchá aplikace prohlížeče obrázků, Vlastní komponenta pro přehrávání multimediálních souborů, 343, Aplikace využívající vlastní komponentu přehrávače, Instalace komponentové aplikace, Služby Windows, Jak vytvořit projekt typu Služba v ATL, Interaktivní služba komunikující s uživatelem, Co je nového ve Visual Studiu 2005, Výchozí nastavení ATL projektu, Použití manifestu, Vylepšení v ATL projektu, Konverze projektů ze starších verzí Visual Studia
 • rejstřík knihy
  AdjustWindowRectEx , ALT_MSG_MAP, ANSI, Appearance , ATL Simple Object , AtlAdviseSinkMap , Attach , BEGIN_MSG_MAP , běhová knihovna jazyka C, bHandled , Bitmap , Browser Helper Object , BSTR, CAtlDllModule, CAtlDllModuleT, CAtlExeModuleT , CAtlServiceModule, CAtlServiceModuleT, CAxDialogImpl, CAxWindow2, CComBSTR , CComCotrolBase , CComPtr , CContainedWindow, CDialogImpl , CloseHandle , CLSID , CoCreateInstance , CoFreeUnusedLibraries, COM objekt, COM, ladění , comctl32 , Command Arguments , COMMAND_ID_HANDLER , COMMAND_RANGE_HANDLER , Connection points , CopyTo , CreateThread , Create/Use Precompiled Header, CWindow, CWindowImpl , definiční soubor , DefWindowProc, Detach , DirectShow , direktivy #pragma once , DLL knihovny , DllCanUnloadNow, DllGetclassObject, DllRegisterServer , DllUnregisterServer , DRAWITEMSTRUCT, editor registru, Embedding , Empty project , EncoderParameters , END_MSG_MAP , event sink map , exportované funkce , FinalConstruct , FinalRelease , FireViewChange , GDI+ , GetWndClassInfo, get_bufferingProgress, , Globally Unique IDentifier , GUID , hlavičkový soubor stdafx.h , HRESULT , CHAIN_MSG_MAP , Character Set , IContextMenu , IDispEventImpl , IDL , IGraphBuiler , ImageList , inline funkce , InprocServer32, interface , InternetExplorer , IObjectWithSite , IsDialogMessage , IShellExtInit , IVideoWindow , IWebBrowser2, JScript , knihovna tříd, tvorba , knihovna WTL , manifest , mapy zpráv , MCI , Media Control Interface , MESSAGE_HANDLER , MESSAGE_RANGE_HANDLER, MFC aplikace , MFC knihovna , Microsoft Interface Definition Language , MIDL , m_hWnd , OLE/COM Object Viewer , OnDraw , Optimization , Optimize for Windows98 , Owner Draw, owner-draw, ParseCommandLine , písmo dialogu , plugin, Internet Explorer , PostMessage , Post-Build Events , PreMessageLoop , projekt ATL , property , property ActiveX prvek , property pages, předkompilované hlavičky , RedrawWindow , References , REFLECT_NOTIFICATION , registrační skript , RegServer , RunMessageLoop , SetObjectRects , SetWindowPos, SINK_ENTRY , skript prostředků , Služba Windows , Solutions , Spy++ , statické knihovny, přidání do projektu , STDMETHOD , Stock property , styl okna, Textový editor, ThreadProc, typové knihovny , UNICODE , Unicode , UnregServer , VARIANT , VARIANT_BOOL , Version , VT_BYREF , vykreslování na plochu , Windowed only , Windows Common Controls, Windows Media Player , WinMain , WINVER , Win32 aplikace, nastavení projektu , WM_CLOSE , WM_COMMAND , WM_CONTEXTMENU , WM_DESTROY, WM_DRAWIT, WM_MEASUEIT , WM_MENUSELECT , WM_NOTIFY , WM_PAINT , WM_SIZE , WM_SYSCOMMAND , WNDCLASSEX , zprávy, obslužné funkce , .NET Framework, .NET framework, _AtlBaseModule.m_hInst , _ATL_NO_ COM_SUPPOR , _ATL_NO_COM_SUPPORT , _beginthreadex , _WIN32_IE , _WIN32_WINDOWS , _WIN32_WINNT, __cdecl, __declspec , __forceinline , __stdcall , __uuidof , #import , #import

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/112683-programovani-com-objektu-activex-a-win32-aplikaci.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO