BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

MATLAB - tvorba uživatelských aplikací

2. díl

MATLAB - tvorba uživatelských aplikací - 2. díl
 (Doňar Bohuslav, Zaplatílek Karel)
obj. číslo112276
autor Doňar Bohuslav, Zaplatílek Karel
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba216 stran B5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 5.4.2004
ISBN / EAN80-7300-133-0
9788073001339
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
310 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
276 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  9.9.2011

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha je určena všem zájemcům o hlubší proniknutí do tajů systému MATLAB. Čtenář by měl být vybaven základními znalostmi o systému a práci v něm.

První část knihy "Matlab - tvorba uživatelských aplikací" je věnována podrobnému vysvětlení pojmu m-soubor. Na množství příkladů jsou rozebrány základní typy m-souborů (scripty a funkce) a práce s nimi. Tato část knihy o MATLAB obsahuje také kapitoly, kde se čtenář podrobně seznámí s nástroji pro ladění zdrojového textu vytvářených aplikací, s možnostmi jeho časové optimalizace, budou rozebrány způsoby formátování dat a nabídnuto několik tipů pro zefektivnění práce s m-soubory.

Druhá část knihy je věnována vysvětlení podstaty systému Handle Graphics. Pochopením smyslu tohoto mocného nástroje a porozuměním jeho nástrojům se čtenáři otevře úžasný prostor pro efektivní práci s veškerou grafikou v systému MATLAB. Opět je vše vysvětleno na množství praktických příkladů, nabízených k okamžitému vyzkoušení a ověření. Tvořit grafické prvky je možné jak ručně a tedy optimálně z hlediska uživatele, tak komfortně s využitím vestavěného generátoru. Obě možnosti jsou probrány.

Ve třetí části knihy "Matlab - tvorba uživatelských aplikací" se autoři věnují programování aplikací originální metodou Switched Board Programming. Cílem je naučit čtenáře myslet v systémových prostředcích MATLABu a naučit se využívat jeho možností při programování vlastních úloh. Vše je dokumentováno na množství příkladů. Uživatel se naučí efektivně programovat vlastní aplikace s optimálním využitím grafiky a grafických prvků (tvorba tlačítek, zatržítek, textů, pokročilé ovládání grafů a myši, řízení výpisů aplikací v grafickém režimu, interakce grafiky s pracovním prostředím – Workspace atd.).

Po pečlivém prostudování knihy a vyzkoušení předložených příkladů by měl být čtenář schopen začít tvořit vlastní aplikace, provádět jejich ladění a optimalizaci, pracovat efektivně s jejich zdrojovými kódy, tvořit a řídit veškerou grafiku a pracovat tak, aby jeho dílo bylo jistým způsobem optimální a přehledné.

V poslední části knihy "Matlab - tvorba uživatelských aplikací" je věnován prostor na podrobnější orientaci v interaktivním okně pro pomoc (help) při studiu všech prvků MATLABu.

Autoři věnují již tradičně v závěru knihy prostor souhrnným přehledům využitých technik a metod, literatury pro další studium a rejstříku důležitých pojmů.

Knihu sice autoři tvořili ve verzi MATLAB 6.1 a 6.5, ale v knize jsou popsány obecné zásady, postupy a struktury MATLABu, které fungují nezávisle na verzi. Pouze kapitola 4 GUIDE... je pro verze nižší než MATLAB 6.1 použitelná jen omezeně.

Historie vydání

 • 1. vydání - duben 2004 - ISBN 80-7300-133-0
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Práce s m-soubory
 3. Systém Handle Graphics
 4. GUIDE – nástroj pro interaktivní tvorbu grafického rozhraní
 5. Programování metodou Switched Board Programming
 6. Poznámky k používání interaktivního helpu
 7. Závěr
 8. Rejstřík

Download

 • podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka knihy - ve formátu PDF

 • update - zatím žádný není
  Může se zdát, že chybí jakoby část některých obrázků. Záměrně jsou však obrázky zprava oříznuty, aby vynikla podstata (o čem se v okolním textu píše).

 • 112276.zip - zdrojové kódy z knihy MATLAB - tvorba uživatelských aplikací

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Typy m-souborů, Vytvoření nového m-souboru, Tvorba scriptů, Vytvoření jednoduchého scriptu, Příklady jednoduchých scriptů, Využití chybových hlášení k lokalizaci chyb, Tvorba složitějších scriptů , Volání scriptu v rámci jiného scriptu, Tvorba D grafu v rámci scriptu, Práce s funkcemi, Vytvoření funkce s jedním vstupním parametrem, Volání funkce uvnitř scriptu, Volání funkce uvnitř jiné funkce, Funkce bez vstupního parametru, Funkce volající sama sebe, Vytvoření funkce se dvěma či více vstupními parametry, Vytvoření funkce s proměnným počtem vstupních parametrů, Vytvoření funkce s jedním výstupním parametrem, Vytvoření funkce se dvěma či více výstupními parametry, Vytvoření funkce s proměnným počtem výstupních parametrů, Funkce se vstupními i výstupními parametry, Ladění zdrojového kódu (debugging), Použití nástroje k optimalizaci zdrojového kódu (profiler), Základní přístup k formátování dat, Zápis formátovaných dat do textového řetězce pomocí příkazu SPRINTF, Zápis formátovaných dat do souboru pomocí příkazu FPRINTF, Více funkcí v rámci jednoho m-souboru, Zefektivnění práce s m-soubory, Otevření m-souboru v editoru zdrojových textů a jeho spuštění, Použití záložek (Bookmarks) pro pohyb v rozsáhlých m-souborech, Klávesové zkratky, používané při práci s m-soubory, Systém Handle Graphics, Grafické objekty a jejich hierarchie, Grafický objekt Figure, Vytvoření grafického objektu Figure, pojem Handle, Změna barvy pozadí, velikosti a polohy grafického objektu Figure, příkazy set a get, Nastavení jména, odstranění menu a změna jednotek grafického objektu Figure, Nastavení položek Visible, Tag a UserData grafického objektu Figure, Určení neznámého Handle grafického objektu Figure, Určení Handle nadřízeného objektu grafického objektu Figure, pojem Parent, Ovládání vlastností objektu Figure pomocí nadřízeného objektu Root, pojem Children, Určení rozlišení obrazovky monitoru pomocí grafického objektu Root, Grafický objekt Uicontrol, Vytvoření grafického objektu Uicontrol, Změna barvy, polohy a velikosti a vytvoření nápisu u grafického objektu Uicontrol, Změna parametrů fontu nápisu a zablokování grafického objektu Uicontrol, Změna stylu grafického objektu Uicontrol, Změna specifických položek vybraných grafických objektů Uicontrol, Práce s položkami Parent a Children u grafických objektů Uicontrol, určení Handle, Práce se styly Listbox a Popupmenu grafického objektu Uicontrol, Práce se stylem Slider grafického objektu Uicontrol, Programování interakcí grafických objektů Uicontrol, Grafický objekt Uimenu, Grafický objekt Uicontextmenu, Grafický objekt Axes, Využití Handle při kreslení grafů pomocí Plot, Práce s grafickým objektem Axes , Určení neznámého Handle grafického objektu Axes, GUIDE - nástroj pro interaktivní tvorbu, grafického rozhraní, Základní atributy tvorby grafického uživatelského rozhraní (GUI), Prostředí GUIDE, Tvorba grafických objektů pomocí GUIDE, Slider (posuvník), Edit Text (přepisovatelné textové pole), Propojení posuvníku a textového pole, Přehled jednotlivých Uicontrol objektů a jejich zpětnovazební kódy (Callback), Zarovnávání objektů, Příklad - ovládání harmonického průběhu, Programování metodou Switched Board, Programming, Vytvoření jednoduché funkce s grafickými prvky, Volání funkce v rámci hlavní funkce, zobrazení výsledku výpočtu, Aplikace s použitím D grafu, Výpis dlouhých dat a grafická podpora jejich načtení a uložení na disk, Výpis zdrojového textu prováděné aplikace s možností jeho modifikace, Interakce grafické aplikace s hlavním oknem MATLABu (Workspace), Základy práce s myší v grafických aplikacích, Programování kurzoru spojitého D grafu, globální a lokální proměnné, Použití myši k tažení objektu ve spojitých D grafech, Reakce systému při pokusu o uzavření grafického objektu.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/112276-matlab-tvorba-uzivatelskych-aplikaci.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO