BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Visual C++ 6.0 - vývojové prostředí

Visual C++ 6.0 - vývojové prostředí
 (Matoušek David)
obj. číslo112252
autor Matoušek David
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba352 stran A5 + CD / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 20.1.2004
ISBN / EAN80-7300-130-6
9788073001308
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
561 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
500 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  8.3.2011

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha je určena všem programátorům, kteří programují ve vývojovém prostředí Visual C++ 6.0 od firmy Microsoft. Jedná se o nástroj pro vytváření aplikací určených pro operační systém Windows 95/98/NT/2000/XP.

Kromě poměrně detailního přehledu tříd implementovaných v knihovně MFC (Microsoft Foundation Classes), obsahuje tato kniha i jednoduché příklady určené především začátečníkům. Následně jsou však uvedeny hodnotnější ukázky, které jsou praktickými příklady pro tvorbu profesionálních aplikací.

Nejdříve je zařazen přehled vývojového prostředí včetně popisu tříd CWinApp a CFrameWnd, které jsou základem pro vytvoření aplikace a jejího okna.

Další částí knihy je popis třídy CDC a jejích následníků (především CPaintDC), které se používají pro kreslení. Jsou popsány související třídy, jako je: CPen (definuje pero), CBrush (definuje štětec), CFont (definuje písmo), CBitmap (pracuje s bitmapou). Dále je ukázána práce s nabídkami (menu). Kromě vytváření hlavních (main menu) a místních (popup menu) nabídek je předvedeno ovládaní systémové nabídky okna a vytváření uživatelsky kreslených nabídek.

Následuje popis základních ovládacích prvků, které jsou zapouzdřeny pomocí tříd: CButton (tlačítko, radiobutton, checkbox), CStatic (prvek pro zobrazení doprovodného textu, rámečku nebo obrázku), CScrollBar (posuvník), CEdit (editační pole), CListBox (seznam), CComboBox (pole se seznamem). V této kapitole je také ukázána řada příkladů, které jsou založeny na nově vytvořených prvcích (editační pole povolující pouze vstup číslic, seznam souborů včetně jejich ikon apod.).

Také jsou popsány a předvedeny důležité třídy pro práci s dynamickou pamětí, se soubory a se systémovou databází Registry. Poslední částí je popis a použití standardních dialogů Windows (například pro otevření souboru, volbu písma či barvy, nastavení tisku apod.) a vytváření vlastních dialogů. Tato kapitola je zakončena tvorbou jednoduchého textového editoru, který zajišťuje práci se soubory a hledání slov v textu.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2003 - ISBN 80-7300-130-6
 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-283-1 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 • obsah knihy
  1. Úvod
  2. Popis tříd CFrameWnd a CWinApp
  3. První kroky s objekty MFC
  4. Kreslení do okna
  5. Práce s nabídkami
  6. Základní ovládací prvky (komponenty)
  7. Pomocné třídy
  8. Dialogy

 • obsah doprovodného CD
  • PROGRAMY - zdrojové i přeložené formy všech programů realizovaných v knize

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Klasická aplikace vytvořená ve Visual C++, Na řadě je MFC, Architektura dokument/pohled, Hierarchie tříd MFC, Funkce AFX, První aplikace vytvořená pomocí MFC, Založení projektu, Generace tříd MFC aplikace, Zápis metod, Vytvoření metody CPrvniApp::InitInstance, Připojení MFC do projektu, Zdrojové soubory, Překlad, Jak je aplikace sestavena, Význam jednotlivých souborů, Popis tříd CFrameWnd a CWinApp, Třída CFrameWnd, Atributy, Metody, Handlery (výběr základních), Třída CWinApp, Atributy, Metody, Handlery, První kroky s objekty MFC, Změna nastavení okna, Uživatelská ikona, Handlery, Zobrazujeme messagebox, Pár triků na závěr, Vytvoření uvolněné verze, Sestavení aplikace tak, aby nepotřebovala dynamické knihovny, Otevření posledně rozpracovaných projektů, Dokončování kódu, Hledání informací v MSDN, Ladění aplikace, Kreslení do okna, Základní informace, Windows GDI, Třída CPaintDC, Třída CClientDC, Třída CWindowDC, Třída CMetaFileDC, Popis třídy CPaintDC, Atributy, Metody, Základní kreslicí metody, Přesun pera, práce s pixely, Kreslení obdélníků, elips, oblouků apod, Kreslení mnohoúhelníků a série úseček, Kreslení křivek, Kreslení bitmap, Výpis textu, Další funkce, Struktury POINT a SIZE, Třída CPoint, Konstruktory, Metoda Offset, Operátory, Typ COLORREF a makro RGB, Třída CGDIObject a její následníci, Třída CPen, Třída CBrush, Třída CFont, Třída CBitmap, Příklady, Kreslení bodů, Výpis textu, Styly per, Styly štětců, Rectangle, FillRect, FrameRect, RoundRect, Mnohoúhelníky a křivky, Ellipse, Arc, Chord, Pie a AngleArc, Ukládání a obnovování stavu kontextu, Použití metody CPaintDC::BitBlt, Použití metody CPaintDC::StretchBlt, Skrolování okna, Zobrazení scrollbarů, Nastavení scrollbarů, Zprávy scollbarů, Metoda CFrameWnd::ScrollWindow, Příklad použití, Práce s nabídkami, Základní pojmy, Hlavní nabídka, Místní nabídka, Systémová nabídka, Tvorba nabídek, Třída CMenu, Atribut, Metody, Základní operace s třídou CMenu, Způsoby zavedení nabídky ze zdroje, Programové vytváření nabídek, Uvolnění nabídky z paměti, Nabídky a zprávy, Handlery pro podporu nabídky třídou CFrameWnd, Handlerová makra, ON_COMMAND, ON_COMMAND_RANGE, ON_WM_SYSCOMMAND, ON_WM_CONTEXTMENU, ON_WM_MEASUREITEM, ON_WM_DRAWITEM, Příklady, První aplikace s hlavní nabídkou, Přidáváme místní nabídku, Místní nabídka jako zrcadlo podnabídky, Uživatelsky kreslené položky nabídky, Přidání položek nabídky za běhu programu, práce se systémovou nabídkou, Základní ovládací prvky (komponenty), Společný předek CWnd, Atribut, Metody, Vytvoření prvku a změna stylu, Tlačítko - třída CButton, Metody, Příklad elementární práce s tlačítky - Styly tlačítek a události, Statický prvek - třída CStatic, Metody, Příklad použití - Ukládání informací do ovládacího prvku, změna stylu již vytvořeného ovládacího prvku, Posuvník - třída CScrollBar, Metody, Příklad použití - Nová třída CColorScrollBar (lze volit barvu scrollbaru), Editační pole - třída CEdit, Metody, Základní práce s třídou CEdit, Jednoduchý textový editor, Omezení vstupu (číslice), třída CNumEdit, Seznam - třída CListBox, Metody (většina z těchto metod vrací při chybě hodnotu LB_ERR), Styl LBS_SORT, Metoda CListBox::SetTabStops, Seznam jmen souborů, Uživatelský seznam souborů(včetně zobrazení asociované ikony a délky souboru), Prvek combobox - třída CComboBox, Metody, Příklad ukazující styly comboboxů, Další ovládací prvky, Pomocné třídy, CString - práce s řetězci, CFile - práce se soubory, Třída CMemFile - podpora práce s dynamickou pamětí, Další následníci třídy CFile, CArray - pole, Indexování, Velikost pole, CException, Konstruktor, Metody, CFileException, Práce s inicializačními soubory a systémovou databází Registry, Dialogy, Třída CDialog, Modální dialog, Nemodální dialog, Metody, Handlery, Dialog o aplikaci, Výměna dat, Validace dat, Nemodální dialog, Dialog jako hlavní okno aplikace, Standardní dialogy, CFileDialog, CColorDialog, CFontDialog, CPageSetupDialog, CPrintDialog, CFindReplaceDialog, Jedna větší aplikace na závěr - Textový editor,

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/112252-visual-c-6-0-vyvojove-prostredi.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO