BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

C++ Builder 4.0, 5.0 a 6.0 - vývojové prostředí, 3. díl

systémové programování, úvod do DirectX, přístup na porty

C++ Builder 4.0, 5.0 a 6.0 - vývojové prostředí, 3. díl - systémové programování, úvod do DirectX, přístup na porty
 (Matoušek David)
obj. číslo111891
autor Matoušek David
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba616 stran A5 + CD / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 20.6.2003
ISBN / EAN80-7300-063-6
9788073000639
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
674 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
640 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  9.11.2011

Popis

Stav zpracování titulu
 • Archiv
obsah download reakce odkazy keywords

Kniha je rozdělena do čtyř částí:

 1. Často kladené dotazy:
  • Základy programování (objasnění některých programátorských chyb)
  • Obrázky ve formátu JPEG (použití komponent C++ Builderu)
  • Dialogy (doplňující informace)
  • Komplexní tisk v C++ Builderu
  • Zpracování zpráv uvnitř C++ Builderu
  • Hrajeme si s vlnovými zvuky (použití funkcí Multimedia API)
  • Tvorba vícevláknových aplikací
  • Zdroje programu (doplňující informace)
  • Serializace (streaming)
  • "Regionální okno" (změna tvaru okna)
  • Šetřič obrazovky (doplňující informace)

   
 2. Cesta do hlubin systému:
  • Bitmapy efektivně (rychlý přístup k bitmapě)
  • Rozšířená pera
  • Knihovna Shell API
  • Vlákna a procesy (z pohledu Windows API)
  • Synchronizace
  • Pokročilá práce se soubory (například asynchronní přístup)
  • Časovač čtyřikrát jinak (porovnání jednotlivých typů časovačů; není jen Timer, ale i další typy!!!)

   
 3. DirectX:
  • Úvod do technologie DirectX
  • Popis DirectDraw
  • Začínáme programovat s DirectDraw
  • Popis DirectInput
  • Začínáme programovat s DirectInput
  • Hra pod DirectX

   
 4. Porty pod Windows NT/2000/XP:
  • Volací konvence
  • Použití assembleru
  • Přístup na porty pod Windows NT/2000/XP
 • Často kladené dotazy
 • Cesta do hlubin systému
 • DirectX
 • Porty pod Windows NT/2000/XP

  Historie vydání

  • 1. vydání - 2003 - ISBN 80-7300-063-6
  • 1. vydání - 2003 - ISBN 978-80-7300-271-8 (elektronická kniha ve formátu PDF)

  Stručný obsah

  • obsah knihy
   1. položky obsahu

  • obsah doprovodného CD
   • obsah

  Download

  Recenze lektorů a reakce čtenářů

  • Nezávislá recenze na www.builder.cz (včetně několika reakcí čtenářů)

  Odkazy

  • zatím žádné nejsou

  Keywords

  obsah knihy
  Základy programování, Externí proměnné, C++ nemá operátor with, RTTI a dynamiccast, Použití operátoru dynamiccast, RTTI × C++ Builder, Problém s třídou Set, Jak spustit program na počítači kde není instalován C++ Builder?, Databázové aplikace, Obrázky ve formátu JPEG, TJPEGImage, Ukázkový příklad - prohlížeč obrázků, Dialogy, Vícenásobný výběr v OpenDialog, Úprava chování dialogu, Dialog jako zdroj programu, Komplexní tisk v C++ Builderu, Prostředky pro tisk poskytované v C++ Builderu, Win API a tisk, Charakteristiky tiskárny a skutečný rozsah tisku, Tisk bitmap, Tisk bitmapy s použitím Win API, Tisk bitmapy přes Shell, Tisk formuláře s náhledem, Přesný tisk v milimetrech, Hrajeme si s vlnovými zvuky, Trocha teorie, Funkce vlnového výstupu z Multimedia API, Zprávy spojené s vlnovým výstupem, Generátor, Alarm, Použití WAV souboru jako zdroje, Tvorba vícevláknových aplikací, Základní pojmy, Třída TThread, Metody, Vlastnosti, Událost, Grafická podpodora v C++ Builderu, Generátor s vláknem, Zdroje programu ještě jednou, Málo barev v bitmapě připojené jako zdroj, Poznámka k Win API funkci LoadBitmap a ke třídě TBitmap, Barevný kurzor jednoduše, JPEG zdroj, AVI zdroj, Serializace (streaming), "Regionální okno", Monitor sériového portu, Jiná možnost tažení okna za klientskou oblast, Šetřič obrazovky ještě jednou, Cesta do hlubin systému, Bitmapy efektivně, Třída TBitmap v C++ Builderu , Srovnání TBitmap::ScanLine s TCanvas::Pixels, Použití dalších vlastností, Bitmapy a regiony, Další funkce pro práci s regiony, Příklad použití, Použití TCanvas::ClipRect, Vložení výřezu bitmapy do schránky, Skládání bitmap na sebe , Rozšířená pera, C++ Builder a třída TPen, Funkce ExtCreatePen, Funkce SetMiterLimit, Použití uživatelského pera, Použití funkce LineDDA, Knihovna Shell API, Drag & drop souborů, Třída TDrapDrop, Jednoduchý příklad použití, Prohlížeč souborů, Extrakce ikony, Příklad použití, ShellAbout, ShellExecute, FindExecutable, SHGetFileInfo, SHGetMalloc, SHGetSpecialFolderLocation, SHGetPathFromIDList, SHFileOperation, Registrace přípony dokumentu, Nedokumentované funkce Shellu, Otevření WWW přes shell, Vlákna a procesy, Priorita procesů a vláken, Získávání informací o procesech a vláknech, Příklad použití, Vytváření a rušení procesů, Příklad použití, Zajímavosti, Uspání aktivního vlákna - funkce Sleep, Aplikace běžící skrytě, Další informace, Synchronizace, Základní pojmy, Synchronizační objekty, Událost, Mutex, Semafor, Zpožděný časovač, Meziprocesová synchronizace, Jména objektů, APC (asynchronně volaná procedura), Kritická sekce, Proměnné se vzájemně blokovaným přístupem, Čekací funkce, Čekací funkce pro jeden objekt, Čekací funkce pro více objektů, Oznamovací čekací funkce (alertable wait functions), Čekací funkce a synchronizační objekty, Čekací funkce a DDE, Popis vybraných čekacích funkcí, Příklady použití, Použití mutexu, Použití semaforu, Pokročilá práce se soubory, Základní pojmy, Notifikace změny souboru, Funkce CreateFile, Poznámky, Asynchronní operace se soubory, Příklad použití asynchronního přístupu k souboru, Sériový kanál, Příklad Výčet portů počítače, Příklad Použití funkce WaitCommEvent, Sdílení dat mapováním souboru, Příklad použití, Časovač čtyřikrát jinak, Klasický časovač, Testovací aplikace pro klasický časovač, Zpožděný časovač (waitable timer), Testovací aplikace pro zpožděný časovač, Čítač výkonnosti systému, Testovací aplikace pro čítač výkonnosti systému, Multimediální časovač, Testovací aplikace pro multimediální časovač, Pár slov závěrem, DirectX, Úvod do technologie DirectX, Základy programování DirectX v C/C++, C++ versus COM, C versus COM, Použití funkcí zpětného volání (CALLBACK), Testování verze DirectX, Překlad DirectX aplikací, Ladění DirectX aplikací, Nápověda k DirectX, A co DirectX, Částečné úpravy publikovaných příkladů, Popis DirectDraw, Deset důvodů proč používat DirectDraw, Slovníček základních pojmů, Základní techniky, Rozhraní DirectDraw, Globální funkce, IDirectDraw, IDirectDrawSurface, IDirectDrawPalette, IDirectDrawClipper, Datové struktury používané DirectDraw, Struktura DDSURFACEDESC, Struktura DDSCAPS, Struktura DDSCAPS, Struktura DDPIXELFORMAT, Struktura DDCOLORKEY, Struktura DDBLTFX, Struktura DDCAPS, Začínáme programovat s DirectDraw, První aplikace, Porovnáváme výkon GDI vůči DirectDraw, Běžící text bez blikání, Použití metod IDirectDrawSurface ::Blt a IDirectDrawSurface ::BltFast, Použití překryvného povrchu, Přepínání povrchů, Sekvenční přepínání povrchů, Libovolné přepínání povrchů, Použití ořezu, Popis DirectInput, Architektura DirectInput, Úvod do architektury DirectInput, Integrace s Windows, HID (Human Interface Device), Základy práce s DirectInput, Vytvoření DirectInput, Vyčítání DirectInput zařízení, Zařízení DirectInput, Nastavení zařízení, Vytvoření DirectInput zařízení, Schopnosti zařízení, Kooperativní úroveň, Vyčítání prvků zařízení, Datové formáty zařízení, Vlastnosti zařízení, Osvojení zařízení, Rozpoznávání změn zařízení, Data zařízení DirectInput, Data klávesnice, Data myši, Data joysticku, Výstupní data, Rozhraní DirectInput, Globální funkce DirectInputCreateEx, Rozhraní IDirectInput, Rozhraní IDirectInputDevice, Struktury, Struktura DIDEVCAPS, Struktura DIDEVICEINSTANCE, Struktura DIMOUSESTATE, Struktura DIMOUSESTATE, Struktura DIDEVICEOBJECTDATA, Struktura DIDATAFORMAT, Struktura DIPROPHEADER, Struktura DIPROPDWORD, Struktura DIPROPRANGE, Struktura DIPROPGUIDANDPATH, Začínáme programovat s DirectInput, Výčet zařízení a jejich prvků, Přímá data klávesnice a použití kooperativní úrovně, Bufferovaná data klávesnice a použití notifikační události, Velký projekt hra realizovaná technologií DirectX, Jednotlivé části projektu, Assembler a porty pod Windows NT XP, Volací konvence, Popis volacích konvencí, Externí deklarace, Použití assembleru, Programovací model P, Základní instrukce P, Operandy instrukcí, Instrukce přesunů dat, Instrukce pro podporu podprogramů, Instrukce cyklů, Základní pseudoinstrukce assembleru, Výběr instrukční sady, Definice programového segmentu, Operátory assembleru, Zavedení procedury (funkce), Podpora modulárního programování, Podpora assembleru v C++ Builderu, Klíčové slovo asm, Makro emit, Registrové pseudoproměnné, Vkládání assembleru do zdrojového kódu v jazyce C++, Použití klíčového slova asm, Použití makra emit, Modulární programování s použitím assembleru, Volací konvence fastcall, Volací konvence stdcall, Volací konvence cdecl, Přístup na porty v C++ Builderu, Úvodem, PortTalk ovladač vstupně/výstupních portů pro Win NT, Přímé použití PortTalk, Instalace PortTalk do systému, Driver dynamická knihovna pro přístup na porty skrze PortTalk, Popis realizace třídy TPort, Stručný popis metod třídy TPort, Rekompilujeme stávající program tak aby používal DRIVERDLL, Aplikace s paralelním portem.
  • obecná charakteristika
   slova
  • obsah knihy
   obsah
  • rejstřík knihy
   rejstříková slova
  • integrované obvody
   označení integrovaného obvodu

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/111891-c-builder-4-0-5-0-a-6-0-vyvojove-prostredi-3-dil.aspx

 • Měřicí háčky

  různé barvy a velikosti

  Levné bastldesky

  5×7, 7×9, 9×15 cm

  Měřicí jehly

  průměr 1 mm

  Tlačítková klávesnice

  100 Kč

  Jazyky

  Amper BRNO