BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

C++ Builder 4.0, 5.0 a 6.0 - vývojové prostředí, 1. díl

základní orientace ve vývojovém prostředí, základy API a DLL

C++ Builder 4.0, 5.0 a 6.0 - vývojové prostředí, 1. díl - základní orientace ve vývojovém prostředí, základy API a DLL
 (Matoušek David)
obj. číslo111510
autor Matoušek David
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba688 stran A5 + CD / vázaná V8
vydání3. rozšířené
prodáváme od 27.3.2002
ISBN / EAN80-7300-064-4
9788073000646
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
674 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
640 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno 15.11.2011

Popis

Chytrý nákup
 • Při nákupu celé edice najednou (všech tří dílů) získáte slevu téměř 300 Kč - a to je již zajímavé, ne?

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha seznamuje se základními rysy vývojového prostředí C++ Builder 4.0, 5.0, 6.0. Text shrnuje autorovy zkušenosti z tvorby programů pod operačním systémem Windows v jazyce C++, které získal v letech 1994 až 2002.

Publikace vám předvede vlastnosti vývojového prostředí C++ Builder a seznámí vás nejen se základními pojmy objektového programování v multitaskingových operačních systémech. Ukáže vám postup vyvíjení Win32 GUI aplikací v IDE C++ Builder, vysvětlí význam a obsah souborů projektu v C++ Builderu.

Samozřejmě nesmí chybět ani výklad vybraných funkcí Windows API a ukázka jejich typického použití. V knize samozřejmě nechybí popis komponent, jejich datových položek, metod a událostí, popis nových klíčových slov zavedených v C++ Builderu, postup vytváření vlastních komponent, význam a použití výjimek, tvorba nápovědy a její použití v aplikaci, tvorba knihoven DLL a mnoho dalšího.

První kapitola charakterizuje vlastnosti vývojového prostředí C++ Builder a seznamuje čtenáře se základními pojmy objektového programování v multitaskingových operačních systémech. Dále charakterizuje ovládání Windows, které si musí programátor osvojit, aby mohl začít programovat.

Druhá kapitola stručně popisuje vývojové prostředí C++ Builder a seznamuje nás s dalšími frameworky pro vývoj Win32 GUI aplikací.

Třetí kapitola ukazuje postup vyvíjení Win32 GUI aplikací v IDE C++ Builder na třech jednoduchých programech.

Čtvrtá kapitola vysvětluje význam a obsah souborů projektu v C++ Builderu.

Pátá kapitola se věnuje výkladu vybraných funkcí Windows API a ukazuje jejich typické použití.

Šestá kapitola popisuje VCL komponenty ze skupiny Standard Component Classes, jejich datové položky, metody a události na několika podnětných příkladech.

Sedmá kapitola detailně popisuje třídy TForm a TApplication.

Osmá kapitola ukazuje použití souborů INI a RES na typických příkladech.

Devátá kapitola se věnuje popisu specifických tříd jako jsou: Set, AnsiString, TStringList, TCanvas, TPrinter, tclipboard.

Desátá kapitola popisuje komponenty ze skupin Additonal, Win95, System, Win 3.1.

Jedenáctá kapitola stručně popisuje nová klíčová slova zavedená v C++ Builderu, jedná se o rozšíření programovacího jazyka C++.

Dvanáctá kapitola ukazuje postup vytváření vlastních komponent na třech příkladech.

Třináctá kapitola vysvětluje význam a použití výjimek.

Čtrnáctá kapitola se věnuje ukázce tvorby nápovědy a jejímu použití v aplikaci.

Patnáctá kapitola popisuje třídy odvozené z TStream. Dále ukazuje obvyklé použití tříd TFileStream a TMemoryStream.

Šestnáctá kapitola detailně popisuje třídy pro práci s DDE a OLE.

Sedmnáctá kapitola ukazuje použití databázových komponent na několika typických příkladech.

Osmnáctá kapitola ukazuje vytváření dynamicky připojitelných knihoven (DLL).

Devatenáctá kapitola popisuje novinky zavedené v C++ Builderu verze 4.0.

Dvacátá kapitola popisuje novinky zavedené v C++ Builderu 5.0. Hlavní pozornost je věnována definici nových komponent a jejich vlastností, metod a událostí. Nechybí popis práce s balíčky a komponentami ActiveX.

Dvacátáprvní kapitola popisuje novinky C++ Builderu verze 6. Je zde popsáno základní ovládání IDE a použití dialogů Project Options a Environment Options.

Poslední kapitola představuje závěr knihy.

Ke knize je zdarma přiloženo CD, na kterém jsou plnohodnotné, avšak časově omezené, verze produktů Borland. CD také obsahuje zdrojové soubory všech v knize popisovaných příkladů.

Historie vydání

 • 1. vydání - 1999 - ISBN 80-86056-69-4
 • 2. vydání - 2000 - ISBN 80-86056-70-8
 • 3. vydání - září 2003 - ISBN 80-7300-064-4
 • 3. vydání - prosinec 2011 - ISBN 978-80-7300-269-5 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 • obsah knihy
  1. Úvod
  2. Úvodní seznámení s IDE C++ Builder
  3. Začínáme programovat
  4. Pryč s nejastnostmi!!!
  5. Popis vybraných Windows API funkcí
  6. Standard Component Classes
  7. Popis tříd TForm a TApplication
  8. Použití souborů INI a RES
  9. Popis obecně užívaných tříd
  10. Další skupiny VCL komponent
  11. Rozšíření možností C++ v C++ Builderu
  12. Jak vytvořit novou komponentu
  13. Výjimky a jejich obsluha
  14. Jak vytvořit nápovědu
  15. Použití streamů
  16. Použití DDE a OLE
  17. Tvorba databázových aplikací
  18. Použití DLL
  19. C++ Builder verze 4.0
  20. C++ Builder verze 5.0
  21. C++ Builder verze 6.0
  22. Závěr
  23. Seznam doporučené literatury

 • obsah doprovodného CD
  • HELP a MS HELP - soubory nápovědy
  • EXAMPLES - vzorové příklady dodávané firmou Borland spolu s instalací C++ Builderu

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • Nezávislá recenze na www.builder.cz (včetně několika reakcí čtenářů)

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Základní charakteristiky vývojového prostředí C++ Builder, Win konzolové aplikace, Základní charakteristiky multitaskingového OS, Rychlokurz použití Windows pro programátory, Menu, Použití myši, Nápověda komponenty a stavový řádek programu, Ikona, Scroll bary, Fokus, Předzmáčknutí tlačítka, Standardní význam kláves, Úvodní seznámení s IDE C++ Builder, Možnosti vývoje aplikací pod Windows, Knihovny pro programování pod Windows, Stručný popis vývojového prostředí C++ Builder, Visual Component Library (VCL), Třídy TForm a TApplication, Komponenty, Začínáme programovat, Náš první program, Rozvaha, Vytvoření okna, Vložení komponent, Upravení vlastností komponent, Reakce na události, Programování, Tipy a další vylepšení programu, Náš druhý program, Rozvaha, Vytvoření okna, Vložení komponent, Upravení vlastností komponent, Reakce na události, Programování, Co je to Sender?, Náš třetí program, Rozvaha, Vytvoření okna, Vložení komponent, Upravení vlastností komponent, Reakce na události, Poznámky ke třetímu programu, Pryč s nejastnostmi!!!, Soubory používané v C++ Builder projektech, Přeložení (compile) a sestavení (link) programu, Obsah zdrojových souborů, Zdrojový soubor projektu (PROJECTCPP), Hlavičkový soubor formuláře okna (UNITH), Zdrojový soubor formuláře okna (UNITCPP), Popis vybraných Windows API funkcí, MessageBeep, Příklad použití funkce MessageBeep, MessageBox, Návratová hodnota, Příklad použití funkce MessageBox, Pokyny pro samostatnou práci, Vzorové vypracování samostatné práce, MessageBox je metoda třídy TApplication, SendMessage, Systémové zprávy, Příklad použití SendMessage, Jak zachytávat zprávy, PostMessage, WinExec, FindWindow, Příklad použití funkcí WinExec a FindWindow, Program Procview , Návrh pro samostatnou práci, Výměna dat mezi aplikacemi, Zadání problému, Aplikace CALCPRJEXE, Aplikace MAINPRJEXE, WinMain, Preparace parametrů programu ve Windows, Soubory ve Windows, Funkce CreateFile, Funkce GetFileSize, Funkce LockFile, Funkce UnlockFile, ReadFile, WriteFile, SetFilePointer, Funkce CloseHandle, Vysvětlující příklad na sdílení a zamykání souborů, Příklad ukazující použití funkcí ReadFile a WriteFile, FindFirstFile, FindNextFile, FindClose, GetFileAttributes, Příklad použití FindFirstFile a dalších, Další užitečné funkce, Nové datové typy, Několik slov na závěr kapitoly, Standard Component Classes, Label , Datové položky (properties), Metody (methods), Události (events), Edit, Datové položky, Metody, Události, Několik jednoduchých aplikací, Button, Datové položky, Metody, Zkoušíme Button, Scroll Bar, Datové položky, Události, Zkoušíme ScrollBar, Memo, Datové položky, Příklad použití, Main Menu, Datové položky, Třída TMenuItem, Příklad použití, Popup Menu, Datové položky, Events, Příklad použití, Check Box, Datové položky, Group Box, Zkoušíme "rodičovské" okno, Radio Button, Porovnáváme radio button a check box, Radio Group, Datové položky, Zkoušíme RadioGroup, CheckBox a GroupBox, Panel, Datové položky, Events, List Box, Datové položky, Metody, Události, Zkoušíme ListBox, V list boxu může být opravdu cokoliv, Combo Box, Datové položky, Metody, Události, Dynamická alokace komponent, Shrnující tabulky, "Pavouček", Popis tříd TForm a TApplication, Obecný pohled na formuláře a dialogy, Formulář hlavního okna, Dialogový box, Typy dialogů, Vytvoření dialogu v C++ Builderu, Tvoříme dialog "O aplikaci" (About box), ModalResult, Jak se určí, který formulář se zobrazí jako výchozí, Vytvoření dialogu "na vyžádání", Používáme návratovou hodnotu ShowModal(), MDI aplikace, Jednoduchá MDI aplikace, TForm, Datové položky, Příklad, Metody, Události, Rozdíl mezi událostmi OnDragOver a OnDragDrop, TApplication, Datové položky, Metody, Události, Vzájemný rozdíl mezi událostmi OnActivate okna a aplikace, TScreen, Datové položky, Jak aplikaci přiřadit uživatelsky definovaný kurzor, Události, Dialogy, TOpenDialog, TSaveDialog, TFontDialog, TColorDialog, TFindDialog, TReplaceDialog, TPrintDialog, TPrinterSetupDialog, Příklad klasické MDI aplikace, Vysvětlení některých použitých postupů, Chyba v programu?, Náměty na vylepšení, Nezapomněli jsme uvolnit dynamickou instanci?, Použití souborů INI a RES, Soubory INI, Třída TIniFile, Příklad, Soubory RES, Vytvoření resource, Použití resource v aplikaci, Příklad, Popis obecně užívaných tříd, Set, Konstruktory, Metody, Operátory, Použití Set ve VCL komponentách, AnsiString, Konstruktory, Destruktor, Přiřazovací operátory, Sčítací operátor, Operátory porovnávání, Indexovací operátor [], C string operátory, Použití AnsiString ve VCL komponentách, TStrings, Abstraktní třída, Jak poznáme abstraktní třídu?, Zpět k TStrings, Datové položky, Metody, Použití TStrings ve VCL komponentách, TStringList, Datové položky, Metody, Události, TList, Datové položky, Metody, TCanvas, Datové položky, Metody, Filozofie kreslení ve Windows, TBrush, TColor, Zkoušíme Canvas->ClipRect a Brush, TBitmap, Zkoušíme Brush a Bitmap, Jak dostat bitovou mapu na pozadí formuláře, TFont, TPen, Jednoduchý příklad, TPrinter, Datové položky, Metody, Testujeme TPrinter, tclipboard, Datové položky, Metody (výběr), Zkoušíme Clipboard, Použití metody SetAsHandle, Jedna větší aplikace na závěr, Co nemáte určitě přehlédnout, Návrhy pro samostatnou práci, Další skupiny VCL komponent, Skupina Additional, BitBtn, SpeedButton, Image, Shape, Bevel, ScrollBox, MaskEdit, DrawGrid, StringGrid, Skupina System, Timer, PaintBox, FileListBox, DirectoryListBox, DriveComboBox, FilterComboBox, MediaPlayer, Skupina Win, ProgressBar, HotKey, TrackBar, UpDown, StatusBar, HeaderControl, ImageList, PageControl, TabControl, TreeView, ListView, RichEdit, Skupina Win , Rozšíření možností C++ v C++ Builderu, Nová klíčová slova definovaná v C++ Builderu, __automated, __classid, __closure, __declspec, __int, __int, __int, __int, __published, __property, Přiřazení metod pro čtení a zápis, Označení výchozí hodnoty, Ukládání hodnoty do souboru DFM, Úprava vlastností při dědění, Jak vytvořit novou komponentu, Jak se vyhnout nepředloženostem, Jak začít, Komponenta TDisplay, Co dál?, Opakování překladu komponenty, Zkoušíme novou komponentu, Vysvětlení nových programovacích technik, Komponenta TPmeter, Nezapomeňte komponentu instalovat, Zkoušíme novou komponentu, Vysvětlení programovacích technik, Komponenta TObdel, Několik poznámek, Vytváříme editor, Nyní můžeme instalovat, Vysvětlení nových programovacích technik, Proč další registrace?, Registrace více komponent najednou, Výsledek naší práce, Konfigurace palety komponent, Výjimky a jejich obsluha, Výjimka je třída, Třída Exception, Datové položky, Metody, Syntaxe, Catch, Try, Throw, Kdy dojde k výjimce, Zachytáváme výjimky, Zjišťujeme parametry výjimky, Uvolnění dynamicky alokovaných proměnných, Jak vyvolat výjimku, Definice vlastní výjimky, Událost OnException třídy TApplication, Jak vytvořit nápovědu, Vytvoříme zdrojové soubory nápovědy, Vytvoříme potřebné obrázky, Vytvoříme mapovací soubor, Provedeme kompilaci nápovědy, Klíčová slova zdrojového souboru nápovědy, Každé heslo je samostatné, Definice hesla, Vytvoření odkazu (skoku) na heslo, Definice námětu, Definice klíče, Vložení obrázku, Tvorba mapovacího souboru, Příklad vytvoření nápovědy, Vytvoření zdrojového souboru nápovědy, Vytvoření obrázků, Vytvoření mapovacího souboru, Kompilace, Další možnosti programu Microsoft Help Workshop, Použití souboru nápovědy v aplikaci, Návrh pro samostatnou práci, Funkce WinHelp, Použití streamů, TStream, Datové položky, Metody (výběr), TBlobStream, Datové položky, Metody, TCustomMemoryStream, Datové položky, Metody, TMemoryStream, Datové položky, Metody, Zkoušíme MemoryStream, Zkoušíme MemoryStream a Bitmap, THandleStream, Datové položky, Metody, TFileStream, Datové položky, Metody, Zkoušíme FileStream, Přehledové tabulky, Použití DDE a OLE, Použití DDE, Základní pojmy, Komponenty podporující DDE, Jednoduchý server a klient, Uložení DDE vazby do clipboardu, Kopírování DDE vazby z clipboardu, Použití DDE pro vyvolání makra serveru, Použití OLE, Způsoby umístění OLE objektu v kontejneru, Podpora OLE v C++ Builderu, OleContainer, Zarovnávání hlavního menu, Příklad použití komponenty OleContainer, Tvorba databázových aplikací, Termíny, které musíte znát, Úvod do architektury BDE, Komponenty ze skupiny Data Access, TSession, TDatabase, DataSource, Table, Query, TField, TFieldDefs, TFieldDef, TFieldType, TIndexDefs, TIndexDef, TIndexOptions, Komponenty ze skupiny Data Controls, DBNavigator, První databázová aplikace, Použití počítaného pole a filtru, Poznámky, Řazení a vyhledávaní v tabulce, Vytvoření tabulky, Vytvoření sekundárních indexů, Editace záznamů, Vytvoření aplikace, Poznámky k použitým programovacím technikám, Návrh pro samostatnou práci, Jednoduchost práce s databází, Použití DLL, Vytvoření DLL, Vytvoření zdrojových souborů, Exportované třídy, Vytvoření knihovny importů, Použití utility IMPLIB, Použití utility IMPDEF, Funkce Win API pro operace nad DLL, LoadLibrary, FreeLibrary, DllEntryPoint, GetProcAddress, Konverzní DLL, Založení DLL projektu, Nová jednotka, Překlad, Knihovna importů, Použití knihovny v nové aplikaci, Použití VCL komponent v DLL, Vytvoření DLL, Použití DLL, Nová verze DLL může nahradit verzi starší, Používáme funkce Win API, Vytvoření DLL, Použití funkcí Win API, Vytvoření statické knihovny (z DLL), Použití statické knihovny, C++ Builder verze , Změna IDE, Project Manager, ClassExplorer, Code Insight, Options, Podpora OWL, MFC a Visual C++ , Změna souborů projektu, Nové datové položky, Komponenty ze skupiny Standard, ActionList, Rozšíření třídy TMenuItem, Komponenty ze skupiny Additional, CheckListBox, Splitter, StaticText, ControlBar, Chart, Komponenty ze skupiny Win, Animate, MonthCalendar, DateTimePicker, ToolBar, CollBar, PageScroller, Komponenty ze skupiny Dialogs, Nové události, OpenPictureDialog a SavePictureDialog, Komponenty ze skupiny Internet, C++ Builder verze , Nejvýznamnější změny verze , ADO Express (verze Professional a Enterprise), InterBase Express (verze Professional a Enterprise), Rošíření MIDAS (verze Enterprise), Změna CORBA (verze Enterprise), Rozšíření IDE (všechny verze), Rozšíření správce projektu (všechny verze), Rozšíření překladače (všechny verze), Rozšíření linkeru (všechny verze), Nové techniky ladění (všechny verze), Rozšíření VCL (všechny verze), Rozšíření COM/COM+ (verze Professional a Enterprise), Nástroje a návrhové prostředky (všechny verze), Další rozšíření (všechny verze), Nové komponenty, vlastnosti a události, Komponenta Frame, Podpora kolečka myši v událostech komponent, Řízení velikosti komponenty, události OnCanResize a OnConstrainedResize, Rozšířená podpora místní nabídky, událost OnContextPopup, Podpora multimonitorových aplikací, Další vlastnosti, TrayIcon je komponentou, Příklad použití, Práce s balíčky, K čemu je balíček?, Aplikace používá balíčky sama, Vytváříme komponentu jako balíček, Instalace a použití balíčku, Změny kostry komponenty, Jak prodávat balíčky?, Balíčky jsou různých typů, ActiveX, Příklad použití, C++ Builder verze , Klíčové novinky C++ Builderu , BizSnap (verze Enterprise a Professional), WebSnap (verze Enterprise a Professional), DataSnap (verze Enterprise), Rozšířená podpora databází (verze Enterprise a Professional), Rozšířená podpora internetových aplikací (verze Enterprise a Professional), Nová STLport C++ Standard Library (všechny verze), Nové schopnosti akcí (verze Enterprise a Professional), Cross-platform component library (verze Enterprise aProfessional), Rozšíření systému nápovědy (všechny verze), CORBA support (verze Enterprise), Nové schopnosti IDE (všechny verze), Ovládání IDE, Dialog Project Options, Dialog Environment Options, Programujeme v Pascalu, Použití překládacího manažera, Nové komponenty, ColorBox, ComboBoxEx , LabeledEdit , ValueListEditor , Další nové komponenty, Zjištění informací o verzi,

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/111510-c-builder-4-0-5-0-a-6-0-vyvojove-prostredi-1-dil.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO