BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

C++ Builder 4.0, 5.0 a 6.0 - vývojové prostředí, 2. díl

hlubší pohled na Windows API, seznámení se složitějšími třídami

C++ Builder 4.0, 5.0 a 6.0 - vývojové prostředí, 2. díl - hlubší pohled na Windows API, seznámení se složitějšími třídami
 (Matoušek David)
obj. číslo111362
autor Matoušek David
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba576 stran A5 + CD / vázaná V8
vydání2. rozšířené
prodáváme od 27.8.2003
ISBN / EAN80-7300-117-9
9788073001179
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
674 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
640 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  8.3.2011

Popis

Chytrý nákup
 • Při nákupu celé edice najednou (všech tří dílů) získáte slevu téměř 300 Kč - a to je již zajímavé, ne?
 • Kniha ve formátu PDF za sníženou cenu.

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha volně navazuje na úšpěšnou knihu C++ Builder 4.0. Autor se věnuje některým problémům, nastíněným v předchozí knize, podroběji. Čtenář je tak seznámen s dalšími možnostmi použití zdrojů (resources), včetně tvorby animovaných kurzorů. Možnost tvorby uživatelských komponent je doplněna popisem ukládání vlastností do konfiguračního streamu (souboru DFM). Autor se rovněž vrací k problematice použití schránky, která je zakončena tvorbou vlastního prohlížeče schránky. Čtenář je zasvěcen do tajů zpracování zpráv v C++ Builderu a možností registrace vlastní zprávy.

Další kapitoly jsou věnovány zatím neuvedeným rysům programování a dosud nepopsaným komponentám. Jedná se o široké možnosti použití GDI (Graphics Device Interface), vytvoření textového editoru za pomoci komponenty RichEdit (včetně možnosti práce s OLE), vytvoření šetřiče obrazovky. Pozornost je též věnována použitím metasouborů.

Velká pozornost je věnována grafice (zejména se jedná o fonty, palety, regiony a cesty čar), jsou ukázany i základy práce s OpenGL.

Kniha je zakončena ukázkami spolupráce programu s vnějšími zařízení, které lze připojit na sériový port a informacemi o novinkách C++ Builderu verze 5.0.

Zdrojové texty programů z této knihy naleznete na WWW stránce http://www.vosji.cz/~matousek.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2001 - ISBN 80-7300-003-2
 • 2. vydání - září 2003 - ISBN 80-7300-117-9
 • 2. vydání - prosinec 2011 - ISBN 978-80-7300-270-1 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 • obsah knihy
  1. Metasoubory (použití tříd TMetafile a TMetafileCanvas)
  2. Ukládání vlastností komponent do konfiguračního streamu
  3. Pokročilá práce se zdroji (použití programu Resource Workshop, použití RC skriptů, třída TResourceStream, animované kurzory)
  4. Scrollbary a skrolování (použití třídy TControlScrollBar)
  5. Zpracování zpráv uvnitř C++ Builderu
  6. Systémová databáze Registry (třídy TRegistry a TRegIniFile)
  7. Pokročilá práce se schránkou (třída tclipboard, registrace vlastního formátu, prohlížeč schránky)
  8. Regiony a cesty čar
  9. Mapování souřadnic DC
  10. Rastrové a blokové operace
  11. Kouzla s fonty
  12. Zajímavé funkce Win API
  13. Palety
  14. Klasická Windows aplikace
  15. Šetřič obrazovky
  16. Pojďte si hrát!
  17. Několik pomocných tříd a komponent
  18. Základy OpenGL
  19. RTF (komponenta RichText, jednoduchý editor, RTF editor s použitím OLE)
  20. Spojení s hardware (sériový port)
  21. C++ Builder verze 5.0

 • obsah doprovodného CD
  • C++B2 - zdrojové soubory všech v knize popisovaných příkladů

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • Nezávislá recenze na www.builder.cz (včetně několika reakcí čtenářů)

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Metasoubory (metafiles), .Třída TMetafile, Datové položky, Metody, .Třída TMetafileCanvas, Dva konstruktory třídy TMetafileCanvas, .Použití metasouboru - vytvoření loga, Ukládání vlastností komponent do konfiguračního streamu, .Třída TFiler, Metody třídy TFiler, .Třída TReader, .Třída TWriter, .Třída TDesigner, Datové položky, Metody, .Podpora pro definování nových vlastností v komponentě, .Příklad použití - komponenta TLogo, Pokročilá práce se zdroji programu, .Jména prostředků, .Typy prostředků, .Základní funkce Win API pro práci s prostředky, .Prostředky - obecné informace, Direktivy RC překladače, Hlavička identifikátorů, .STRINGTABLE - Tabulka řetězců, LoadString, .RCDATA, .Třída TResourceStream, Datové položky, Konstruktory, Metody, .Připojení prostředků do programu, Použití Project Manageru, #pragma resource, Makra USERES a USERC, .ResourceWorkshop ., Pracujeme s programem ResourceWorkshop, Obsah EXE souboru aplikace vytvořené v C++ Builderu z hlediska prostředků, .Příklad použití RC skriptu - tabulka řetězců, Příklad použití RCDATA - uživatelsky definovaný zdroj, Uživatelský typ zdroje, .Kurzor je ikona, Obsah souborů .ICO a .CUR, Barevný kurzor není problémem, Animovaný kurzor, Scrollbary a skrolování, .Třída TControlScrollBar, Datové položky, Příklad použití HorzScrollBar a VertScrollBar, Zpracování zpráv uvnitř C++ Builderu, .Cesta zprávy v C++ Builderu, DefaultHandler, .RegisterWindowMessage, Příklad použití DefaultHandler a RegisterWindowMessage, Systémová databáze Registry, .Třída TRegistry, Datové položky, Metody, Příklad použití, .Třída TRegIniFile, Rekompilace programu, který používá TIniFile, Pokročilá práce se schránkou, .Funkce Win API pro práci se schránkou, OpenClipboard, CountclipboardFormats, EnumClipboardFormats, GetclipboardFormatName, GetclipboardData, IsClipboardFormatAvailable, RegisterClipboardFormat, SetclipboardData, EmptyClipboard, GetOpenClipboardWindow, GetclipboardOwner, CloseClipboard, SetclipboardViewer, GetclipboardViewer, ChangeClipboardChain, .Zprávy zasílané vlastníku schránky, WM_RENDERFORMAT , WM_RENDERALLFORMATS, WM_DESTROYCLIPBOARD, WM_ASKCBFORMATNAME , WM_SIZECLIPBOARD , WM_PAINtclIPBOARD , WM_HSCROLLCLIPBOARD , WM_VSCROLLCLIPBOARD , .Zprávy zasílané prohlížeči schránky, WM_CHANGECBCHAIN , WM_DRAWCLIPBOARD, .Základní funkce Win API pro práci s globální haldou, GlobalAlloc, GlobalLock, GlobalSize, GlobalFlags, CopyMemory, GlobalUnlock, GlobalFree, .Příklad č. : Definice vlastního formátu schránky, .Příklad č. : Vložení dat na požádání, .Příklad č. : Standardní prohlížeč schránky umí zobrazit data v našem formátu, .Příklad č. : Jednoduchý prohlížeč schránky, Regiony a cesty čar, .Regiony, Vytváření regionů základních tvarů, Kombinace regionů, Přítomnost bodu nebo obdélníku v regionu, Region jako omezující oblast pro kreslení, Funkce OffsetRgn, Funkce PaintRgn, Příklad práce s regiony, .Cesty čar, BeginPath, CloseFigure, EndPath, StrokePath, FillPath, StrokeAndFillPath, GetPath, PathToRegion, SelectclipPath, .Příklady použití, Animace, Kombinace regionů se současným použitím cest, Mapování souřadnic DC, .Vybrané funkce Win API pro mapování souřadnic, SetMapMode, SetWindowExtEx, SetViewportExtEx, SetViewportOrgEx, DPtoLP, LPtoDP, .Kreslení křivek, PolyBezier, PolyBezierTo, .Příklad mapování souřadnic, .Popis třídy TMapper, Metody, Vlastnosti, Rastrové a blokové operace, .Rastrové operace, SetROP , Příklad použití, .Blokové operace, BitBlt, Příklad použití, .Metoda BrushCopy třídy TCanvas, Příklad použití, Kouzla s fonty, .Typy fontů, .Funkce pro práci s fonty a s textem, CreateFontIndirect, GetTextExtentPoint, SetTextCharacterExtra, ExtTextOut, DrawText, SetTextJustification, Přehled základních funkcí pro práci s textem, .GDI funkce SelectObject a DeleteObject, SelectObject, DeleteObject, .Příklady použití vybraných funkcí, Použití funkce SetTextJustification, Použití funkcí SetTextCharacterExtra a ExtTextOut, Rotace textu, Spolupráce třídy TFont a funkce CreateFontIndirect, Použití neinstalovaného fontu a funkce DrawText, Zajímavé funkce Win API, .Rozšířené metasoubory, Funkce EnumEnhMetaFile, Funkce EnhMetaFileProc, Struktura HANDLETABLE, Struktura ENHMETARECORD, Funkce PlayEnhMetaFileRecord, Příklad použití, ."Světová" transformace souřadnic, Transformační matice a způsob provedení transformace, SetGraphicsMode, SetWorldTransform, ModifyWorldTransform, CombineTransform, Příklad použití, .Rotace bitmapy, Funkce PlgBlt, Příklad použití, .MessageBoxIndirect, .ShellAbout, Barvy a palety, .Testovací aplikace PRUHY, .Třída TPalette, Vlastnosti, Metody, Třída TPalEntries, Třída EPalError, Implementace, .PRUHY s paletou, .Paleta bitmapy, .Paletová animace, Jednoduchá animace, Poutač, .TColor, COLORREF, RGB, PALETTERGB a PALETTEINDEX, TColor x COLORREF, RGB x PALETTERGB, PALETTEINDEX, Klasická Win aplikace, .Vysvětlující příklad, Významné sekvence programu, Šetřič obrazovky, .Účel šetřiče, .Režimy činnosti šetřiče, Celoobrazovkový režim (saver), Konfigurační dialog (configure), Ukázka (preview), Zadání hesla (password), .Zprávy řídící šetřič, .Instalace šetřiče, .Příklad vytvoření šetřiče, .Šetřič kontra WinNT, .Odkaz na další literaturu, Pojďte si hrát!, .Piškvorky, TrayIcon, .Příklad dokonalejší hry, PlaySound, Popis formátů nových zdrojů, Datový typ TObjektSceny, Funkce v souboru BMPOPER.CPP, Problém kreslení políčka, Třída TScena a použité techniky, #pragma pack, Nové možnosti komponenty RichEdit , .TRichEditEx - rozšíření schopností třídy TRichEdit, Podpora ve funkcích Win API a v C++ Builderu, Vytvoření komponenty, Popis nových vlastností a událostí, Testovací aplikace, .RTF podporuje OLE!, Stručný popis COM (Component Object Model), Rozhraní OLE pro RichEdit, IRichEditOle, IRichEditOleCallback, IOleInPlaceFrame, Zprávy RichEdit pro řízení OLE rozhraní, Realizovaný editor, Zdroje informací, Několik užitečných tříd a komponent, .AnsiString a formátování, Metoda Format, Třída TVarRec, Globální proměnné ovlivňující formátování, Příklad použití metody Format, Metoda FormatFloat, Příklad použití FormatFloat, IntToHex, Podpora práce se "širokými" znaky, Nové konstruktory třídy AnsiString, .Pomocné funkce pro práci se jmény souborů, Rozložení plné specifikace souboru na dílčí složky, .D a D pole jako vlastnost, Syntaxe zapisovací a čtecí metody, Třída TIntArray, .Podpora GDI objektů v C++ Builderu, Kontext zařízení x TCanvas, HFONT a LOGFONT x TFont, HBITMAP x TBitmap, .Dokonalý vzhled vašich aplikací, "Nabíhací okno", .Animovaný button, Vlastnosti komponenty AniButton, Několik poznámek k realizaci, Testovací aplikace, .Balíčky komponent, Základy OpenGL, .Slovníček základních pojmů OpenGL, .Formát pixelu, PIXELFORMATDESCRIPTOR, ChoosePixelFormat, SetPixelFormat, .Získání a výběr kontextů, GetDC, ReleaseDC, wglCreateContext, wglMakeCurrent, wglDeleteContext, .GLU funkce, gluNewQuadric, gluDeleteQuadric, gluQuadricDrawstyle, gluQuadricNormals, gluSphere, gluCylinder, gluDisk, gluPartialDisk, gluQuadricTexture, .Maticové operace, glMatrixMode, glLoadIdentity, gluPerspective, glPushMatrix, glPopMatrix, glTranslated, glRotated, .Displejový seznam, glNewList, glIsList, glCallList, glEndList, .Nastavení schopností, glEnable a glDisable, glClearColor, glLightfv, glViewport, .Práce s texturou, glPixelStorei, glTexImageD, glTexEnvi, glTexParameteri, .Pomocné funkce, glClear, SwapBuffers, .Pomocné funkce Win API, ZeroMemory, .Testovací aplikace, Ovládání programu, Použité programovací techniky, .Zdroje informací, Vzorový příklad z nápovědy OpenGL, Příklad stažený z MSDN, Sériová komunikace, .Třída TSerial, Vlastnosti třídy TSerial, Metody třídy TSerial, .Třída TConfigPanel, Vlastnosti třídy TConfigPanel, Metody třídy TConfigPanel, .Příklad použití tříd TSerial a TConfigPanel, Ovládání programu, .Programově řízená sériová komunikace (použití sběrnice IC), Třída TSPort, Třída TICPort, .Použití třídy TICPort pro ovládání integrovaného D/A převodníku se sběrnicí IC, Integrovaný obvod TDA , Schéma zapojení testovacího přípravku, Testovací aplikace, C++ Builder verze ., .Nejvýznamnější změny verze ., ADO Express (verze Professional a Enterprise), InterBase Express (verze Professional a Enterprise), Rozšíření MIDAS (verze Enterprise), Změna CORBA (verze Enterprise), Rozšíření IDE (všechny verze), Rozšíření správce projektu (všechny verze), Rozšíření překladače (všechny verze), Rozšíření linkeru (všechny verze), Nové techniky ladění (všechny verze), Rozšíření VCL (všechny verze), Rozšíření COM/COM+ (verze Professional a Enterprise), Nástroje a návrhové prostředky (všechny verze), Další rozšíření (všechny verze), .Nové komponenty, vlastnosti a události, Komponenta Frame, Podpora kolečka myši v událostech komponent, Řízení velikosti komponenty, události OnCanResize a OnConstrainedResize, Rozšířená podpora místní nabídky, událost OnContextPopup, Podpora multimonitorových aplikací, Další vlastnosti, .TrayIcon je komponentou, Příklad použití, .Práce s balíčky, K čemu je balíček?, Aplikace používá balíčky sama, Vytváříme komponentu jako balíček, Instalace a použití balíčku, Změny kostry komponenty, Jak prodávat balíčky?, Balíčky jsou různých typů, .ActiveX, Příklad použití, .Grafická knihovna DaVinci, Zdroj informací, Popis třídy TDavCtl, Příklad použití, .Vytváříme vlastní ActiveX prvek, Tvorba pomocné DLL, Instalace TDisplay, Vytvoření ActiveX prvku z VCL komponenty, Použití ActiveX prvku, Testovací aplikace, C++ Builder verze ., .Klíčové novinky C++ Builderu , BizSnap (verze Enterprise a Professional), WebSnap (verze Enterprise a Professional), DataSnap (verze Enterprise), Rozšířená podpora databází (verze Enterprise a Professional), Rozšířená podpora internetových aplikací (verze Enterprise a Professional), Nová STLport C++ Standard Library (všechny verze), Nové schopnosti akcí (verze Enterprise a Professional), Cross-platform component library (verze Enterprise aProfessional), Rozšíření systému nápovědy (všechny verze), CORBA support (verze Enterprise), Nové schopnosti IDE (všechny verze), .Ovládání IDE, .Dialog Project Options, .Dialog Environment Options, .Programujeme v Pascalu, .Použití překládacího manažera, .Nové komponenty, ColorBox, ComboBoxEx , LabeledEdit , ValueListEditor , Další nové komponenty, .Zjištění informací o verzi,

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/111362-c-builder-4-0-5-0-a-6-0-vyvojove-prostredi-2-dil.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO