BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Visio

vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000

Visio - vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000
 ()
obj. číslo111352
autor
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba500 stran / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 21.3.2002
ISBN / EAN
9788086056821
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
1123 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
999 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  30.4.2005

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Jedná se o překlad originálního manuálu "Developing Visio Solutions" pro Visio 5.0, doplněný informacemi o novinkách aktuální verze Visio 2000. Při tvorbě knihy byla věnována mimořádná pozornost uvedeným příkladům a postupům. Tak se podařilo odstranit i několik chybiček, které se do anglického originálu vloudily.

Visio prodělalo od svých prvních verzí opravdu bouřlivý vývoj a jeho současné verze dávají nebývalé možnosti v automatizaci některých postupů při kreslení a propojení s databázemi i s Internetem.

Předkládaná kniha na mnoha příkladech vysvětluje a demonstruje jak efektivně využít mocné nástroje obsažené v tomto geniálním programu.

Historie vydání

 • 1. vydání - březen 2002 - ISBN 80-7300-xxx-x

Stručný obsah

 1. Vývojové prostředí Visio
 2. Návrh obrazců Visio
 3. Rozšíření Visio pomocí Automation
 4. Příloha A: Oblouky a křivky v prostředí Visio
 5. Příloha B: Oddíly tabulky ShapeSheet, názvy buněk a přehled konstant
 6. Příloha C: Malý GLOSÁŘ k některým použitým pojmům

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Vývojové prostředí Visio, Úvod, Modelování v prostředí Visio, Výkresy s objekty, Technologie SmartShapes, Obrazce jako komponenty, Začlenění dat do obrazců, Automatizace programu Visio, Nástroje pro tvorbu zákaznických řešení, Práce s tabulkou ShapeSheet, Zobrazování oddílů tabulky ShapeSheet, Vkládání a úpravy vzorců, Odkazy na buňky, Měřicí jednotky ve vzorcích, Oddíly tabulky ShapeSheet, Tvorba vzorových obrazců a knihoven, Otevření knihovny, Ukládání běžných obrazců jako vzorových obrazců do knihovny, Práce s vzorovými obrazci v knihovně, Vytváření předloh dokumentů, Otevírání a ukládání dokumentů, Otevření souboru Visio, Uložení datových souborů, Programování Visio pomocí VBA, Úvod do VBA, Vkládání modulů a modulů tříd, Vkládání uživatelských formulářů, Užití typových knihoven Visio, Správa projektů VBA, Ukládání projektů VBA, Spouštění programu VBA, Návrh obrazců Visio, Řízení velikosti a umístění obrazce, Popis geometrie obrazce, Popis obrazce v souřadnicovém systému, Umísťování obrazců ve stránce, Skrytí obrazce, Řízení způsobu zvětšení a zmenšení obrazce, Změna velikosti obrazce v jediném směru, Zaoblení obrazců, Řízení překlápění a otáčení obrazců, Způsoby překlápění obrazce, Způsoby otáčení obrazce, Návrh obrazců s možností překlopení a otočení, Seskupování a skládání obrazců, Seskupování a oddělování obrazců, Skládání obrazců, Úprava velikosti obrazce ve skupině, Definování chování obrazců ve skupině při změně velikosti skupiny, Změna velikosti obrazce v jediném směru, Vytvoření objektu s 3D efektem: příklad, Ochrana proti nežádoucím změnám, Užití zámků k ochraně vlastností obrazce, Ochrana vzorců, Ochrana formátování obrazců ve skupině, Programování složitějšího chování obrazců, Ovládání obrazců pomocí řídicích bodů, Vytvoření a nastavení řídicího bodu, Nastavení chování řídicího bodu, Nastavení kotvy řídicího bodu, Vytvoření příkazů lokálního menu, Řízení geometrie obrazce: příklad, Zaškrtávání položek lokálního menu, Zobrazování a skrývání položek lokálního menu, Práce se zákaznickými poli, Definování zákaznických polí, Vložení zákaznického pole do lokálního menu, Užití zákaznických polí spolu s databázemi, Umísťování obrazců do vrstev, Propojování obrazců: 1D obrazce a připojování, Rozlišení 1D a 2D obrazců, Převádění 1D a 2D obrazců, Přehled 1D obrazců, Vytváření běžných a automatických 1D spojnic, Vytváření automatických spojnic, Vytváření lomených spojnic: příklad, Vytvoření 1D obrazce, založeného na rozměru výšky: příklad, Řízení způsobu připojování obrazců, Definování způsobu připojování obrazce, Přidání připojovacího bodu, Návrh chování textu, O textu v obrazcích, Definování textového pole v tabulce ShapeSheet, Zobrazení vlastností textu v tabulce ShapeSheet, Ochrana vzorců pro řízení textu, Řízení umístění textového pole, Úprava velikosti obrazce s vloženým textem, Řízení velikosti textového pole, Řízení velikosti obrazce podle množství obsaženého textu, Řízení velikosti obrazce podle obsahu textu, Změna velikosti fontu při úpravě velikosti obrazce, Řízení otáčení textu, Gravitační vzorce, Vyrovnávací vzorce pro hladinový text, Řízení velikosti textového pole: příklady, Řízení šířky hladinového textového pole, Řízení šířky hladinového textového pole s posunutím, Řízení textu ve skupině, Zobrazení a formátování výsledku vzorce, Zobrazení šířky obrazce v různých jednotkách, Zobrazení úhlových hodnot, Formátování řetězců a textových výstupů, Užití funkce FORMAT, Zobrazení obsahu zákaznického pole, Testování vzorců pro řízení textových polí, Práce se styly, formáty a barvami, Práce se styly ve výkresové stránce, Nastavení základních stylů ve výkresu, Vytvoření nového stylu, Úprava formátování běžných a vzorových obrazců, Změna formátování obrazců úpravou stylu, Změna formátování vzorového obrazce v samostatné knihovně, Změna formátování všech instancí vzorového obrazce, Práce s barvami ve stylech, obrazcích a souborech, Sjednocení palety barev všech dokumentů, Nastavení barvy pomocí vzorce ShapeSheet, Užití stylů v knihovnách a předlohách dokumentů, Jednotnost stylů v dokumentech, Pravidla pro pojmenovávání stylů, Ochrana lokálního formátování obrazce, Vytváření zákaznických vzorů, Návrh zákaznických vzorů výplně, Návrh zákaznických vzorů čar, Návrh zákaznického zakončení čar, Nastavení měřítka, přichytávání a zarovnávání, Volba vhodného měřítka kreslení, Volba měřítka vzorového obrazce, Určení vhodného měřítka vzorového obrazce, Nastavení měřítka vzorového obrazce, Obrazce bez měřítka, Otáčení stránek, Volba kreslicí mřížky, Nastavení kreslicí mřížky v předloze dokumentu, Vytvoření vzorového obrazce pro použití v kreslicí mřížce, Vzorce pro uložení kreslicí mřížky, Vytváření obrazců přichytávaných ke kreslicí mřížce, Nastavení výběrového rámu obrazce, Uzavření obrazce do většího výběrového rámu, Zákaznické úpravy výběrového rámu, Změna výběrového rámu u 1D obrazců, Zarovnávání obrazců k vodítkům a vodicím bodům, Vodítka v otočené stránce, Seskupení vodítka s obrazci, Závěrečné úpravy knihoven a předloh dokumentů, Postup při vývoji obrazce, Vytvoření nápovědy obrazce, Přiřazení nápovědy k obrazci, Instalace souboru nápovědy obrazce, Testování nápovědy obrazce, Vývoj zákaznických řešení pro různé počítačové systémy, Typy grafických karet, Navrhování obrazců z hlediska tisku, Kontrola vzorových obrazců, Kontrola konzistence vzorových obrazců, Kontrola vzorového obrazce v kreslicím okně, Odzkoušení měřítka vzorového obrazce, Dokončení a testování knihovny, Uspořádání vzorových obrazců v knihovně, Konečné úpravy knihoven, Testování knihoven, Dokončení a testování předlohy dokumentu, Dokončení předlohy dokumentu, Testování předlohy dokumentu, Instalace knihoven a předloh dokumentů, Ochrana knihoven a předloh dokumentů, Rozšíření Visio pomocí Automation, Visio a Automation, Co je Automation?, Postup tvorby řešení Automation v prostředí Visio, Obrazce SmartShapes, Poskytnutí předlohy dokumentu, Vybudování programu, Volba typu programu, Užití objektů Visio, Objektový model Visio, Přístup k objektům prostřednictvím vlastností, Zjištění názvu dokumentu: příklad, Vytvoření jednoduchého výkresu: příklad, Získávání a uvolňování objektů, Deklarace objektových proměnných, Globální objekt Visio, Objekt ThisDocument, Získávání objektů Visio, Odkazy na objekty z kolekce, Opakování operace uvnitř kolekce, Uvolnění objektu, Užití vlastností a metod, Deklarování proměnných pro návratové hodnoty a parametry, Užití vlastností, Užití metod, Užití přednastavené vlastnosti objektu, Složené odkazy, Použití souborů VBA z instalačního CD Visio, Zpracování chyb, Ověření podmínek nutných k běhu programu, Ověření existence objektu před jeho uvolněním, Ověření úspěšného vykonání procedury, Zjištění typu chyby, Omezení oboru platnosti a doby platnosti objektové proměnné, Tvorba výkresu Visio z programu, Umísťování vzorových obrazců ve výkresu, Získání přístupu ke knihovně, Získání odkazu na vzorový obrazec, Získání odkazu na výkresovou stránku, Umístění instance vzorového obrazce ve stránce, Přidávání textu do obrazců, Tisk a ukládání dokumentů, Tisk dokumentů a stránek, Ukládání dokumentů Visio, Tvorba výkresů s propojenými obrazci, Volba propojovacího obrazce, Získání odkazu na objekt Cell, Připojení obrazce k jinému obrazci, Volba místa připojení, Propojování obrazců ve schématu organizační struktury: příklad, Určování pozice obrazců, Rozmístění obrazců ve výkresu: příklad, Umístění obrazců v organizačním schématu: příklad, Vytváření síťového diagramu z databáze: příklad, Otevření databáze, Umístění vzorového obrazce Ethernet, Obnovování obsahu obrazovky, Umístění uzlu síťového diagramu, Označení uzlu, Připojení uzlu k obrazci Ethernet, Formátování označení uzlu, Získávání informací z výkresů Visio, Získávání informací z dokumentů a výkresových stránek, Získání aktuální stránky, Získání dokumentu, Získávání informací o dokumentech Visio, Získání běžných výkresových stránek a stránek pozadí, Získávání informací o stránkách, Získávání informací z obrazců, Získání obrazce, Určení typu obrazce, Získání textu obrazce, Získání buněk obrazců, Získání výsledku vzorce, Získávání informací z výkresu s propojenými obrazci, Získání objektu Connect, Získání vlastností objektu Connect, Zjištění struktury propojení ve výkresu: příklad, Ukládání dat Visio, Načítání a ukládání textu, Načítání a ukládání číselných hodnot, Ukládání dat z výkresu Visio do databáze: příklad, Práce s výkresy a obrazci, Vytváření a úpravy běžných stránek a stránek pozadí, Přidání stránek do výkresu, Tvorba a přiřazení stránek pozadí, Úprava nastavení stránky, Nastavení běžných stránek a stránek pozadí: příklad, Práce s vrstvami, Zjištění vrstev ve výkresové stránce a vzorovém obrazci, Zjištění vrstev, do nichž je obrazec přiřazen, Přiřazení a odstranění obrazců z vrstev, Přidání a odstranění vrstev ze stránky a vzorového obrazce, Změna nastavení vrstev, Vytváření a uplatňování stylů, Zjištění stylů v dokumentu, Použití stylů v obrazcích, Ochrana lokálního formátování, Vytvoření stylu, Úprava vlastností stylu, Vytváření a úpravy obrazců, Kreslení nových obrazců, Kopírování, vyjímání, odstraňování a duplikování obrazců, Vytváření skupin, Vytváření vzorových obrazců, Práce s vybranými obrazci, Práce se vzorci, Získání objektu Cell, Úprava vzorce buňky, Nahrazení vzorce výslednou hodnotou, Přepisování chráněných vzorců, Přemístění obrazců užitím vzorců: příklad, Úpravy oddílů a řádků tabulky ShapeSheet, Přidávání oddílů a řádků, Odstraňování oddílů a řádků, Změna typu segmentu, Práce se zděděnými daty, Opakování operace nad oddíly a řádky, Přidání oddílu Geometry do tabulky ShapeSheet: příklad, Přiřazování dat obrazcům, Práce s uživatelsky definovanými buňkami a zákaznickými poli, Generování a používání jedinečného identifikačního čísla, Zpracování událostí v prostředí Visio, Zpracování událostí pomocí vzorců tabulky ShapeSheet, Události, které spouští vyhodnocení vzorce, Funkce ve vzorcích svázaných s událostmi, Psaní kódu pro obsluhu události, Deklarování proměnné s atributem "with events", Zpracování událostí pomocí přijímacího objektu, Zpracování událostí pomocí objektů Event, Volba oboru platnosti události, Volba akce po výskytu události, Užití kódu události, Vytvoření objektu Event pro spouštění podpůrných programů, Vytváření objektu Event pro posílání zpráv, Získávání informací o událostech, Zákaznické úpravy uživatelského prostředí Visio, Možné úpravy uživatelského rozhraní, Postup při změnách uživatelského rozhraní, Rozdíly mezi úpravou základního a zákaznického uživatelského prostředí Visio, Řízení oboru platnosti uživatelského prostředí, Řízení perzistence uživatelského rozhraní, Provádění změn uživatelského prostředí Visio, Získání objektu uživatelského rozhraní, Získání objektu MenuSet, ToolbarSet, AccelTable a StatusBar, Přidání menu a položky menu, Přidání panelu nástrojů, Nastavení vlastností položky, Odstranění položky z uživatelského rozhraní, Odstranění tlačítka z panelu nástrojů, Odstranění klávesové zkratky, Uplatnění zákaznického uživatelského rozhraní, Uplatnění zákaznických úprav uživatelského rozhraní, Vytvoření, uložení a zavedení souboru zákaznického uživatelského rozhraní, Obnova zabudovaného uživatelského rozhraní v programu Visio, Spouštění a distribuce zákaznického řešení, Instalace zákaznického řešení Visio, Volba umístění souborů, Cesty a složky v programu Visio, Spouštění zákaznického programu, Distribuce programu, Distribuce programů VBA, Důležité licenční informace, Užití ovládacích prvků ActiveX v zákaznických řešeních Visio, Vkládání ovládacích prvků ActiveX do výkresu Visio, Režim návrhu, Vložení ovládacího prvku do výkresu, Ochrana ovládacích prvků proti nežádoucím změnám, Zpracování událostí ovládacích prvků, Práce s ovládací prvky za běhu, Názvy ovládacích prvků, Získání ovládacího prvku z kolekce OLEObjects, Distribuce ovládacích prvků v zákaznickém řešení Visio, Výpis obrazců a zákaznických polí pomocí ovládacích prvků: příklad, Programování Visio pomocí Visual Basicu, Objektový model Visio, Získání instance Visio, Získání aktivní instance Visio, Vytvoření objektu aplikace, Vytváření dokumentu Visio, Zpracování chyb, Ověření, zda program běží v předpokládaných podmínkách: příklad, Interpretace identifikačního řetězce předávaného programu, Spolupráce s dalšími programy, Užití typové knihovny Visio, Typová knihovna Visio a soubor VISCONST.BAS, Užití globálních konstant, Užití souborů Visual Basicu, Přechod z Visual Basicu do VBA, Programování Visio pomocí C++, Jak Visio poskytuje objekty, Podpora C++ v prostředí Visio, Užití obalových tříd, Rozhraní obalových tříd, Získání objektu Visio Application, Návratové hodnoty metod Visio, Parametry předávané metodám Visio, Zpracování událostí Visio v programech C++, Použití přijímacích objektů, Použití třídy CVisioAddonSink, Knihovny Visio (VSL), Výhody knihoven Visio, Architektura knihovny Visio, Deklarace a registrace podpůrného programu, Spouštění podpůrných programů.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/111352-visio.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO